ACTUEEL

KNMG betwijfelt Klinks methode voor transparantie

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) betwijfelt of het publiceren van een lijst met alle betalingen aan artsen door de farmaceutische industrie een juist beeld geeft aan de zorgconsument. De KNMG meldt dit op haar site in reactie op de brief aan de Tweede Kamer van minister Klink (VWS) van vrijdag 1 mei.

Lijst kan leiden tot vertrouwensbreuk

Klink wil dat er een lijst komt met hierin alle betalingen aan artsen en wetenschappers door de farmaceutische industrie. De hiermee geschapen transparantie moet voorkomen dat het vertrouwen van zorgconsumenten wordt geschaad, stelt Klink. De KNMG vreest echter dat het publiceren van een dergelijke lijst een vertekend beeld geeft over de samenwerking. Het vertrouwen tussen de arts en de patiënt kan hierdoor juist beschadigd raken, stelt de KNMG. “De zorgconsument kan immers niet beoordelen of de vergoeding in verhouding staat met de geleverde prestaties door de arts,” aldus de KNMG op haar site. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter van de KNMG, zegt op de site van Zorgvisie: “Nu ontstaat het beeld van champagnekoelers en I-pods, terwijl wij als beroepgroep al lange tijd heel serieus bezig zijn met transparantie. Zo melden wij alle transacties in het kader van het Reclamebesluit Geneesmiddelen.”

Huidige wet- en regelgeving vormen stevig fundament

De KNMG treedt graag in overleg met de Minister en andere partijen over de verschillende mogelijkheden om meer transparantie te creëren. Diverse partijen zijn bezig regels op te stellen met betrekking tot reclame door de farmaceutische industrie. Deze vormen een solide basis voor nieuwe afspraken. Volgens de KNMG moeten de huidige normen en initiatieven eerst goed worden onderzocht, voordat er weer een nieuwe wet komt. Sinds 2007 is de Geneesmiddelenwet van kracht die het Reclamebesluit Geneesmiddelen uit 1994 vervangt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top