ACTUEEL

Xonar-bestuurder daagt opnieuw raad van toezicht

Theo de Koning, op non-actief gestelde bestuurder van de Limburgse jeugdzorgorganisatie Xonar, heeft opnieuw de raad van toezicht gedaagd in een kort geding. De raad is op zijn stoel gaan zitten, stelt hij. Dit meldt Zorgvisie.

Eerder oordeel van de rechter

De Koning is sinds 17 maart op non-actief gesteld door de raad, omdat er onvoldoende vertrouwen in de bestuurder bestond. Daarop sleepte De Koning de raad voor de rechter. Deze oordeelde vervolgens op procedurele gronden dat De Koning weer aan het werk moest, want de periode van dertig dagen op non-actief stelling was verlopen er bestond geen bewijs dat deze periode was verlengd. De raad van toezicht moest meewerken op straffe van 2000 euro boete per dag indien ze dit niet zou doen.

Opnieuw kort geding

De raad van toezicht heeft vervolgens een nieuw besluit genomen; het voor onbepaalde tijd op non-actief stellen van De Koming en het ontbinden van diens arbeidsovereenkomst. In alle geledingen van Xonar zou het vertrouwen in De Koning ontbreken. Tegen dit nieuwe besluit heeft De Koning een kort geding aangespannen dat op donderdag 14 mei dient. Hij verwijt de raad van toezicht op de stoel van de bestuurder te zijn gaan zitten en heeft de rechter gevraagd een inhoudelijk oordeel hierover te geven, alsdus Zorgvisie. De raad van toezicht verwerpt dit verwijt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top