Artikel

Guus van Montfort

Guus van Montfort (61) is directeur van Kiwa/Prismant. Na zijn econometriestudie aan de Katholieke Universiteit in Tilburg  is hij drieënhalf jaar werkzaam geweest bij het ministerie van Volksgezondheid. Vervolgens is hij bijna vijfentwintig jaar werkzaam geweest bij het Nationaal Ziekenhuisinstituut (een van de rechtsvoorgangers van Prismant), waarvan de laatste tien jaar als algemeen directeur. Na deze periode is hij achtenhalf jaar directeur geweest van Achmea Zorg (zorgverzekeraar met labels als Zilveren Kruis, Groene Land en PWZ). Sinds 2007 is Van Montfort algemeen directeur van Prismant.

Wetenschap

Naast zijn werk heeft hij altijd een wetenschappelijke lijn aangehouden. In 1980 is hij gepromoveerd op een proefschrift over ziekenhuiskosten en financiering. Daarna is hij vanaf 1986 (deeltijd) hoogleraar geweest in Tilburg, Rotterdam en momenteel aan de Universiteit Twente. Bedrijfseconomie,Zorg en Medische Technologie is zijn huidige leeropdracht.

Toezicht en bestuur

Daarnaast heeft hij vele toezichthoudende functies vervuld bij zorginstellingen en diverse landelijke bestuursfuncties en commissielidmaatschappen. Van Montfort heeft een brede ervaring als bestuurder, toezichthouder, zorgverzekeraar, lobbyist, onderzoeker, adviseur en wetenschapper.

Strategie en beleid

Zijn inhoudelijke oriëntatie ligt bij strategische en beleidsvraagstukken de zorg betreffende bekostigings- en financieringsvraagstukken (zowel t.a.v. zorginstellingen als zorgverzekeraars) op landelijk niveau en instellingsniveau.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top