Artikel

NZa: 'Zorgverzekeringsmarkt weinig dynamisch’

Er is een gebrek aan dynamiek op de zorgverzekeringsmarkt. De concurrentie beperkt zich tot premies. Consumenten begrijpen nog onvoldoende welk kwaliteitsvoordeel te behalen is door het volgen van keuzesuggesties voor zorgverleners door de verzekeraar. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2009.

Goede zorginkopers

De toegankelijkheid en transparantie zijn over het algemeen voldoende.  In 2008 en 2009 is de markt tot rust gekomen. De basispremie is weliswaar licht gestegen, maar volgens de NZa staat daar een goede dienstverlening tegenover. De verzekeraars kunnen nog wel een stap maken in het vernieuwen van het aanbod van de verzekeringen en zichzelf beter profileren als goede zorginkopers. Het kwaliteitsvoordeel van het aanwijzen van voorkeurszorgverleners is voor consumenten onduidelijk. Zorgverzekeraars weten zelf nog niet hoe de inkoopvoordelen opwegen tegen de opbrengsten van een financiële prikkel voor verzekerden bij de keuze voor een voorkeurszorgverlener. De NZa meldt in het persbericht de prikkels en randvoorwaarden voor een effectieve zorginkoop op verschillende zorgmarkten te onderzoeken. “ De NZa heeft zich voorgenomen meer aandacht te besteden aan de invloed van het risicovereveningssysteem. Meer risico voor zorgverzekeraars zou hen kunnen aanzetten tot een betere zorginkoop.”

Informatieverstrekking te algemeen

Consumenten zijn tevreden over de dienstverlening. Het overstappen naar een andere verzekering loopt ook meestal goed. Maar de informatieverstrekking aan consumenten is te globaal. De NZa wijt de gebrekkige informatieverstrekking aan het achterblijven van transparantie van de (kwaliteit van) zorg. Om de informatievoorziening te verbeteren heeft de NZa het Richtsnoer informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aangepast. Verzekeraars moeten voortaan bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan informatie over gecontracteerde zorgaanbieders.

Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2009

In de monitor zijn de ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt geanalyseerd op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De monitor geeft de acties van de NZa in de afgelopen periode weer, de knelpunten en de aanbevelingen voor nieuwe acties.  Lees de volledige Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2009.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top