Artikel

Symposium "Motiveren en gedragsverandering"

Datum: vrijdag 13 november 2009Locatie: NBC NieuwegeinTijdstip: 09.30 uur tot 16.30 uurKosten: 445 Euro exclusief BTWDoelgroep: Professionals in maatschappij, arbeid en gezondheidOrganisatie: NSPOHInschrijven: www.nspoh.nl

Najaarssymposium

Op vrijdag 13 november organiseert de NSPOH haar najaarssymposium in Nieuwegein. Het symposium Motiveren en gedragsverandering biedt met een actueel en afwisselend programma een uniek platform voor discussie over recente ontwikkelingen rond motiveren, activeren en individuele gedragsbeïnvloeding, zowel binnen als buiten de public en occupational health. Het symposium is bedoeld voor alle professionals werkzaam op het snijvlak van de openbare gezondheidszorg, arbodienstverlening en sociale zekerheid, die in toenemende mate te maken hebben met het beïnvloeden, motiveren en veranderen van menselijk (gezondheids-)gedrag. Alle deelnemers ontvangen gratis het recent verschenen NSPOH-werkboek “Motiverende gesprekken in de praktijk: werken aan gedragsverandering”. Informatie staat op www.nspoh.nl en is op te vragen via info@nspoh.nl of telefoon 020-2097000.

Individueel gedrag

Actueel in de occupational en public health is het beïnvloeden van gedrag. Te denken valt aan het motiveren van individuen tot werkhervatting, sociale participatie, een gezondere leefstijl, vaccinatie, veilige seks en omgaan met beperkingen. Natuurlijk spelen daarbij de sociale en fysieke omgeving, het politieke beleid en het economische tij een belangrijke rol. Tijdens dit symposium richt de aandacht zich op de mogelijkheden en grenzen van individuele gedragsverandering c.q. gedragsbeïnvloeding. Daartoe kent het programma twee invalshoeken:

•         wat zijn belangrijke ontwikkelingen op het terrein van motivatie en beïnvloeding van individueel (gezondheids-)gedrag?
•         wat zijn concrete mogelijkheden en tegen welke grenzen lopen we dan aan?

Sprekers

Onder inspirerend dagvoorzitterschap van prof.dr. G.M. Schippers, hoogleraar verslavingsgedrag en zorgevaluatie, AMC, belichten sprekers en workshopleiders bovenstaande vragen vanuit hun specifieke perspectieven. Bijdragen leveren bijvoorbeeld dr. E. Bos (senior onderzoeker, Lentis en PsyQ), drs. S. Detaille (lectoraat Arbeid en gezondheid, Hogeschool Arnhem en Nijmegen), drs. F. Gooijarts (Sinksens), drs. R. van den Pol (arts, change manager, master practitioner NLP), dr. W. van Rhenen (bedrijfsarts, ArboNed), dr. G.A. Schreuders (cognitief gedragstherapeut, Vrije Universiteit), dr. R. Schuijers (sportpsycholoog) en drs. M. van der Veer (Xchange).

Deelnemers gaan ’s middags aan de slag in diverse interactieve workshops. Het programma met lezingen, discussie en de gelegenheid tot verdieping in deelaspecten, staat garant voor een boeiende dag.


>> Terug naar de agenda <<

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top