Artikel

Hoger catastroferisico raakt kleine verzekeraar

Zorgverzekeraars krijgen mogelijk te maken met een verdere aanscherping van de solvabiliteitseisen. De Nederlandse Bank (DNB) studeert op een herwaardering van het zogeheten catastroferisico. Verzekeraars met een hoog risicoprofiel moeten als het aan DNB ligt tot vijf procent hogere solvabiliteitsmarges aanhouden.

Onderdekking

De herwaardering van het catastroferisico hangt samen met de afbouw van het vereveningsstelsel. Als eventuele verliezen straks niet langer over de gehele sector kunnen worden gespreid, zijn verzekeraars kwetsbaarder voor grote calamiteiten. Om het gevaar van onderdekking voor te zijn, overweegt DNB aangescherpte solvabiliteitseisen.
Dit kan met name voor regionaal gebonden verzekeraars grote consequenties hebben, stelt directeur Chris Oomen van DSW. Door de aanwezigheid van de petrochemische industrie in het werkgebied van DSW kent de verzekerde populatie van DSW een hoog risicoprofiel.

‘Onbehoorlijk en arrogant’

Deze week kwam naar buiten dat DNB hoe dan ook adviseert om de solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars aan te scherpen.  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) toonde zich ongelukkig met de timing, aangezien de verzekeraars druk doende zijn met het vaststellen van de premie voor komend jaar. DSW heeft deze premie zelfs al vastgesteld. Oomen noemt het optreden van DNB “onbehoorlijk en arrogant”. “DNB heeft ons op geen enkele manier over dit voornemen geïnformeerd, terwijl ik DNB toch nog onlangs onze premieberekening ter beoordeling heb voorgelegd”, aldus Oomen.

Beleidsvrijheid

Volgens Oomen werpt het DNB-optreden ook licht op de beleidsvrijheid van het ministerie van Volksgezondheid. “Als DNB en het ministerie van Financiën dit zo kunnen beslissen, zegt dat veel over de positie van VWS. Als ik Klink was, zou ik woedend zijn. Het betekent dat zijn begroting voor 2010 in de prullenbak kan.” 
De Tweede Kamer stelde woensdag vragen over de kwestie. Ongeacht de beantwoording, wil Oomen niet aan de premie voor 2010 tornen. “De premie blijft de premie. Als we nu nog de premie zouden verhogen levert dat ons imagoschade op.”  


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top