Artikel

Lezing 'Een ervaring rijker’

Datum: woensdag 9 december 2009Locatie: Jaarbeurs, UtrechtTijdstip: 12.30 uur tot 17.00 uurKosten: 145 EuroActie: Cliëntenraden, patiëntenorganisaties en Zorgbelang-organisaties krijgen korting en betalen € 85Doelgroep: Raden van bestuur, medisch specialisten, verpleegkundigen, zorgmanagers, kwaliteitsfunctionarissen, cliëntenraden en patiëntenorganisatiesOrganisatie: CBO, Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorgInschrijven: www.cbo.nl

'De patiënt centraal!! ... en nu écht'

Deze bijeenkomst uit de lezingencyclus ‘De patiënt centraal!!….en nu écht’ draait om ervaringen van patiënten en zorgprofessionals. Op welke manier kunt u ervaringen van patiënten en zorgprofessionals centraal stellen in het verbeteren van zorgprocessen? Hoe word je een ervaring rijker? Hoe kun je ervaringen gebruiken voor kwaliteitsverbetering?

Gastspreker Glenn Robert van King’s College in London vertelt op inspirerende wijze over behaalde resultaten met de innovatieve methode ‘experience-based co-design’. In deze methode werken patiënten en zorgprofessionals samen aan het verbeteren van ervaringen in de zorg. Patiënten kennen de zorginstelling en het traject dat zij daarin doorlopen namelijk als geen ander. Zij kunnen heel goed aangeven wat hun behoeften zijn, waar hiaten zitten, wat goed loopt en wat minder goed. Hun perspectief is aanvullend op de kennis en kunde van professionals. In de methode van Glenn Robert vertellen patiënten en professionals elkaar hun ervaringen. Aan de hand hiervan benoemen patiënten en medewerkers gezamenlijk concrete verbeteracties en voeren deze vervolgens gezamenlijk uit. Glenn Robert vertelt over deze methodiek en de bijzondere resultaten die hiermee zijn behaald in ziekenhuizen in Engeland en Australië.

Vertaalslag

Veel zorginstellingen inventariseren patiëntenervaringen, bijvoorbeeld aan de hand van vragenlijsten, spiegelgesprekken of focusgroepen. Het tweede deel van de bijeenkomst gaat in op de vertaalslag naar de Nederlandse praktijk en hoe u de ervaringen van patiënten kunt benutten in kwaliteitsverbetering in uw zorginstelling.


>> Terug naar de agenda <<

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top