Artikel

LEVV Symposium 2010

Datum: vrijdag 5 februari 2010Locatie: Stadion Galgewaard, UtrechtTijdstip: 10.00 uur tot 17.00 uurKosten: 195 Euro exclusief BTWOrganisatie: LEVVInschrijven: www.medilex.nl

Op vrijdag 5 februari vindt in Utrecht het LEVV Symposium 2010 plaats. Onderwerp van deze dag zijn indicatoren en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

“Het allerbelangrijkste bij het werken met indicatoren is dat het over dingen moet gaan waar zorgverleners zelf iets aan hebben.”, aldus Gerrit van der Wal van de IGZ in TvZ juni 2009.

De aandacht voor het gebruik van indicatoren is groeiende. In het kader van transparantie wordt van verpleegkundigen en verzorgenden steeds vaker gevraagd gegevens over de kwaliteit van zorg bij te houden. Het meten wordt echter nogal eens als last ervaren.
Tijdens het symposium staat de vraag centraal of het beroepsveld vindt dat er een kernset indicatoren voor zorgproblemen moet komen. Daarnaast is er ruime aandacht voor de dagelijkse praktijk: met welke indicatoren werken afdelingen en instellingen momenteel? Hoe gaat dat? Hoe zou dat beter kunnen?

Inventarisatie indicatoren

De indicatorensets van de overheid zijn overwegend medisch bepaald en aandoeningsgerelateerd.
Ook ontbreekt het tot nog toe aan een overzicht van indicatoren voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast is niet bekend welke indicatoren deze professionals in de praktijk gebruiken om hun dagelijkse handelen te kunnen evalueren. In een inventariserend onderzoek brengt het LEVV het bestaan en gebruik van indicatoren in kaart. De uitkomsten zullen tijdens het symposium gepresenteerd worden.

Motivatie om te meten

Verdere professionalisering van het verpleegkundig en verzorgend handelen houdt in dat je als professional weet wat je meet en dat je de gegevens inzet om de kwaliteit van je zorg te verbeteren. Meedenken over wat gemeten moet worden, motiveert bovendien enorm om de metingen uit te voeren.
Het expertisecentrum nodigt verpleegkundigen, verzorgenden, zorgmanagers, staf- en beleidsmedewerkers en docenten dan ook uit om mee te denken over belangrijke indicatoren voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Kortom: waar staan de beroepsgroepen voor en wat zijn de belangrijke aspecten van kwaliteit van zorg waarin zij het verschil maken?


>> Terug naar de agenda <<

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top