Artikel

Rob Scheerder

Rob Scheerder is na een loopbaan bij een aantal ministeries, begin negentiger jaren terecht gekomen in de gezondheidszorg. Eerst als hoofddirecteur bij het ministerie van VWS  tot 1993, vervolgens als voorzitter van het College Tarieven /Gezondheidszorg, CTG (de rechtsvoorganger van de huidige NZa) en sinds 2004 voorzitter van het College bouw zorginstellingen (CBZ). Hiernaast heeft hij vele nevenactiviteiten ontplooid. Een groot aantal jaren is hij voorzitter van talloze congressen over alle aspecten van de gezondheidszorg geweest. Als docent was hij zeer actief in allerlei cursussen en leergangen op het gebied van de financiering van de zorg. Daarnaast zat hij in vele besturen van organisaties in de gezondheidszorg en is nog steeds actief als publicist. Hij schrijft columns en artikelen voor tijdschriften in de zorgwereld. Rob Scheerder staat bekend als een kritisch toeschouwer en analist van het beleid in de zorgsector en fileert  met enig cynisme graag het beleid van de overheid en de koepelorganisaties. Dit alles echter wel met een scherp oog voor een rechtvaardig en solidair stelsel van gezondheidszorg.

Aandachtsgebieden

De structuur en financiering van de zorg in het brede verband van de hele collectieve sector en het sociaal economische beleid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top