Artikel

NVZD ALV en Jaarcongres

Datum: woensdag 3 en donderdag 4 maart 2010Locatie: Heerlickheijd van ErmeloTijdstip: 08.00 uur (3 maart) tot 14.00 uur (4 maart)Kosten: 460 euro voor het volledige programmaOrganisatie: NVZDInschrijven: www.nvzd.nl

Wie had decennia geleden gedacht dat besturen in de zorgsector zo spannend zou worden? Grote en kleine incidenten in de pers, faillissementen, nieuwe toetreders, private ondernemingen, kredietproblemen, kwaliteitsproblemen… Raden van bestuur en raden van toezicht onder vuur!

Crisis in de zorgsector? Gelukkig gaat er ook heel veel goed. Maar spannend is het zeker. Dat is het thema van dit jaarcongres. Geïnspireerd door een nieuwe wetenschappelijke benadering, van een nieuwe hoogleraar op de leerstoel van de NVZD, die twaalf jaar lang op inspirerende wijze werd bekleed door prof.dr. Pauline Meurs. Prof.dr. Kim Putters sprak op 9 oktober 2009 zijn oratie uit in een volle aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als titel: ‘Besturen met duivelselastiek’.

De toelichting op zijn oratie geeft de kern weer waaromheen dit congres wordt georganiseerd: ‘Besturen met duivelselastiek’ gaat in op de vraag of zorgbestuurders hun instellingen nog kunnen besturen. Ze moeten tegelijk marktkoopman, hoeder van het publieke belang en maatschappelijk betrokken zijn. De politiek en de overheid hebben steeds meer de neiging om zorgbestuurders aan banden te leggen via onder meer de registratie eisen van toezichthouders. De markt rekent hen daarnaast vooral af op een keurslijf van prestatie-indicatoren. Bovendien maken zorgbestuurders zelf te weinig duidelijk waar het in de zorg echt om gaat: de patiënt. Kim Putters waarschuwt voor de vertrouwenscrisis in het zorgbestuur die hiervan het gevolg is.

Prof.dr. Kim Putters zal dan ook als eerste spreken op dit congres. De Minister van Volksgezondheid, dr. Ab Klink, zal aansluitend spreken over het thema.

De eerste dag brengt vervolgens, onder voorzitterschap van Jeroen Smit, een variëteit aan topsprekers samen in een Lagerhuisdebat, waaraan ook politici en journalisten deelnemen. Bij dit dagdeel worden ook toezichthouders uitgenodigd: Een nieuwe uitdaging in de relatie tussen bestuur en toezicht.

De tweede dag wordt het thema toegespitst op innovatie en ambitie van bestuurders.

Met dit congres, dat distantie en verdieping biedt ten aanzien van de actualiteit, geeft de NVZD vorm aan haar statutair belangrijkste taak kennis over te brengen aan haar leden en daarmee de kwaliteit van bestuur in de zorg te verhogen. Een uitgelezen congres, waarin een ledenvergadering is opgenomen over het beleid van de vereniging in de komende jaren. Een verenigingsbeleid dat ingaat op de actuele vraagstukken van leiderschap, governance en strategie in de zorgsector.


>> Terug naar de agenda <<

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top