Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Antoinette Vietsch - 99

Op de ranglijst van de invloedrijkste zorgbeslissers prijkt slechts één Tweede Kamerlid. Antoinette Vietsch van het CDA is hekkensluiter van de Skipr 99. Een groot compliment, aldus Vietsch. Het is haar en haar collega’s echter wel opgevallen dat er geen enkel ander Kamerlid is terug te vinden op de lijst. “Blijkbaar is de invloed van de Kamer afgenomen?”

Speerpunten 2010

Vietsch’ speerpunten in 2010 zijn te herleiden tot financiën en kwaliteit. Dat geldt zowel voor haar lidmaatschap van de Tweede Kamer als voor MC Haaglanden, waar zij toezichthouder is.

Waken voor geldverlies

Er moet snel duidelijkheid komen over de inhoud van de overgangsregeling voor de kapitaallasten, vindt Vietsch. De Tweede Kamer moet er voor waken dat geld verloren gaat in de zorg. Vietsch schetst een situatie waarbij zorginstellingen gebouwen verkopen met behulp van ‘rare’ constructies. Zij vindt het onwenselijk dat een bevriende aannemer voor een schijntje een gebouw kan kopen. Zorginstellingen moeten af van vriendjespolitiek bij de verkoop van gebouwen. Om dit te realiseren moeten raden van toezicht controle uitvoeren. Zij moeten met  onafhankelijke ramingen met de neus op de feiten worden gedrukt. “Of een raad van toezicht een verkoop onder de waarde van het gebouw zal  toestaan, is hun zaak: hun oordeel en hun besluit”, stelt Vietsch. “Maar als zij daarvoor toestemming geven, dan doen zij dat bewust en dan  zijn zij daar ook mede verantwoordelijk voor en aansprakelijk.”

Kwaliteit uit het oog

Antoinette Vietsch vreest dat de Tweede Kamer de kwaliteit van zorg uit het oog heeft verloren. De focus ligt nu sterk op financiën: 2009 stond in het teken van onduidelijkheden over de financiering van zorginstellingen. Ook de salarissen van artsen vormden in 2009 een belangrijk discussiepunt. Vietsch denkt dat minister Ab Klink met behulp van DBC’s dan ook een gedeelte van de voorgenomen twintig procent bezuinigingen kan realiseren.

Aanscherpen criteria AWBZ

Een ander aandachtspunt in 2010 is wat het Kamerlid betreft het aanscherpen van de criteria voor de AWBZ en het pgb. Hier zijn absoluut bezuinigingen haalbaar, omdat de uitgaven nu vaak hun doel voorbij schieten. Vietsch:  “De bomen groeien niet meer tot de hemel.” Het kabinet moet daarom kritisch kijken naar de normeringen. Wat is zinnig, moet AWBZ-geld gebruikt worden of is er een ander potje? Het kan niet zo zijn dat een wijkcentrum in Rotterdam-Zuid gefinancierd wordt met AWBZ-geld of dat een gehandicapte jongen zes verzorgers nodig heeft.  Er mogen echter geen mensen tussen wal en schip raken, vindt Vietsch.

Vruchtbare samenwerking

Wat MC Haaglanden betreft, richt Vietsch zich vooral op kwaliteit en inhoud. In 2010 kijkt MC Haaglanden verder naar de mogelijkheden van samenwerking met het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, ’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Met kwaliteit en de financiële situatie in het vizier hoopt Vietsch tot vruchtbare samenwerkingsverbanden te komen. Zo denkt ze bijvoorbeeld aan een gezamenlijk laboratorium.

Motie van wantrouwen tegen geneesheer

In het aprilnummer van Skipr magazine in 2009 pleitte Vietsch voor transparante informatie en een luisterend oor van zorgverleners. Een pleidooi gebaseerd op eigen ervaring; begin 2008 is ze behandeld voor borstkanker. Inmiddels is ze weer volledig hersteld. Vietsch: “De discussie over het luisterend oor vind ik bijna verdwenen door de discussie over geld. Dat betreur ik. Zelf heb je ervaren dat een second opinie soms zeer verrassende oordelen geeft en een heel zinnig instrument is dat veel te weinig gebruikt word. Het voelt voor patiënten aan als een motie van wantrouwen tegen de behandelende geneesheren. Dat zou eigenlijk niet zo moeten voelen.”

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top