Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Roy Lantain - 98

Roy Lantain, voorzitter van de raad van bestuur van Gelre ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn, vindt  ranglijstjes betrekkelijk. Dat hij op de 98e plaats van de Skipr 99, de ranglijst van de invloedrijkste zorgbeslissers, staat, is wat hem betreft van secundair belang. “Ik ben primair besteld om de klus te doen”, aldus Lantain.

Primaire taak

De behoefte om invloed uit te oefenen is voor de bestuursvoorzitter ondergeschikt aan zijn werkzaamheden voor Gelre ziekenhuizen. Maar toch is een ranglijst als de Skipr 99 niet verkeerd vindt hij; het is best belangrijk te weten wie de echte beïnvloeders zijn.

Nieuw besturingsmodel

Lantain wijst het besluit om in Gelre ziekenhuizen over te gaan tot een nieuw besturingsmodel aan als hoogtepunt van 2009. Het nieuwe model, dat neerkomt op een holdingachtige structuur, komt de slagvaardigheid ten goede. Zutphen en Apeldoorn hebben nu beide een eigen ziekenhuisdirecteur: Bert Kleinlugtenbeld in Apeldoorn en Rob Mutsaers in Zutphen. Hier ligt volgens Lantain meteen de uitdaging voor de raad van bestuur: het strategisch besturen van de organisatie waarbij er ruimte overblijft voor de ziekenhuisdirecteur.

Vooruitlopen op bouwregime

De bestuursvoorzitter kijkt uit naar de opening dit jaar van het nieuwe ziekenhuis in Zutphen. Lantain: “Gelre ziekenhuizen is de eerste in Nederland die voor eigen rekening en risico een nieuw ziekenhuis bouwt. En het is ook het eerste ziekenhuis dat vooruitloopt op het nieuwe bouwregime.” Lantain vertelt vol trots dat het gehele traject, van plan tot officiële opening, binnen vijf jaar gerealiseerd is. “Een unicum in Nederland.” 

Asbestverwijdering

De strubbeling over de subsidie voor het verwijderen van asbest bij de sloop van het oude ziekenhuis in Zutphen ligt even in de ijskast. Gelre ziekenhuizen heeft met VWS afspraken gemaakt over de meerkosten van asbestverwijdering. Het College Sanering Zorginstelling (CSZ) heeft een tussenbericht uitgebracht waaruit bleek dat het ziekenhuis zelf een derde van de kosten moest betalen. Gelre ziekenhuizen stapte naar de Raad van State, maar die oordeelde dat procederen over een aankondiging niet kan. Het definitieve besluit van CSZ volgt nog.

Doublures uit de zorg

Over de bezuinigingen in de zorg die minister Ab Klink van VWS moet realiseren, is Lantain terughoudend. Hij wacht nog even af. Eén ding staat wat hem betreft wel vast: op de huidige bedrijfsvoering in de zorgsector kun je niet verder bezuinigen. “Er moet uit een ander vaatje getapt worden." Bezuinigen op de bedrijfsvoering betekent een herordening van het zorglandschap, meent Lantain. De zorg moet dan komen tot een taakherschikking. Lantain illustreert: “Het is een kwestie van keuzes maken. Er moet dan een concentratie van activiteiten komen. Dan kan één van de ziekenhuizen in de regio bijvoorbeeld de SEH-specialist zijn. Andere ziekenhuizen zullen met een meer uitgeklede SEH verder moeten. De doublures moeten uit de zorg.”

Budgetsystematiek

De plannen van minister Klink met betrekking tot de financiële problematiek,  baren de bestuursvoorzitter zorgen. Hij wil niet terug naar een budgetsystematiek. “Dan zijn we in al die jaren niet erg opgeschoten”, vindt hij. Hij haalt de nieuwjaarstoespraak van Wander Blaauw,voorzitter van de raad van bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Zorggroep Noorderbreedte in Friesland, aan. Blaauw betitelde het Z-waarde model als het tegenovergestelde van marktwerking. Lantain kan zich hierin vinden: “Als het daadwerkelijk zo is dat ziekenhuizen productieplafonds krijgen opgelegd en medisch specialisten niet, dan is dat catastrofaal”.

Manoeuvreren in de zorg

Lantain komt uit het bedrijfsleven. Hij is onder meer werkzaam geweest bij de HEMA en de NS. Zelf ziet hij geen verschil in hoe hij de zorg benadert ten opzichte van collega-bestuurders. Het grootste verschil met het bedrijfsleven is volgens hem de manoeuvreerruimte.  “Een ziekenhuis is een moeilijk bestuurbare onderneming. Je moet zorgvuldig manoeuvreren om resultaat te bereiken. Dat is toch anders dan de gemiddelde onderneming.” Inspiratie om te blijven manoeuvreren haalt hij uit het feit dat medewerkers en patiënten afhankelijk zijn van het ziekenhuis. Het ziet het als een morele verplichting om steeds weer het beste te doen en ook je best te doen. “Een belangrijke motivator is nieuwsgierigheid in de zin van: waarom werkt iets zo? Hoe werkt dat dan? En waarom niet anders?.”

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top