Artikel

Blogger Marjolein de Booys

Marjolein de Booys (1958) is sinds februari 2008 werkzaam als Manager van het team Kwaliteit bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Haar team houdt zich bezig met het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de eerste- en tweedelijn, maar uitdrukkelijk ook in de keten. Zelfmanagement, acute zorg, patiëntveiligheid en het ontwikkelen van kwaliteitstrajecten met zorgaanbieders én patiënten zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Loopbaan

Marjolein de Booys is in 1983 afgestudeerd in de Andragologische Wetenschappen te Utrecht. Na diverse functies in het opbouwwerk is zij in 1992 overgestapt naar de gezondheidszorg als beleidsmedewerkster bij de St. Hoofd Hart en Vaten,  inmiddels de Hart & Vaatgroep. Daar heeft zij zich bezig gehouden met de kwaliteit van zorg voor vaatpatiënten (bijvoorbeeld het Vaatkeurmerk) en het ontwikkelen van patiëntenvoorlichtingsmateriaal. Vanaf 2003 was zij daarnaast ook belast met de collectieve belangenbehartiging (onder meer geneesmiddelenbeleid en de zorgstandaard vasculair Risicomanagement) van de zeven aangesloten hart- en vaatpatiëntenorganisaties.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top