Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Niek de Jong - 94

De oprichting van de coöperatie Vlietland was voor Niek de Jong één van de hoogtepunten uit 2009. Voor hem is de coöperatie al een feit, “zij het dat de NMa nog geen uitsluitsel heeft gegeven”, aldus De Jong.

Niek de Jong in de Skipr 99

“Het is mooi op om mijn 70ste op positie 94 binnen te komen in de Skipr 99 om er op mijn 71ste weer uit te vallen”, schertst multi-toezichthouder Niek de Jong. Hij ‘doet gewoon zijn ding’ met hart en ziel. De Jong vervult vele toezichthoudende functies in de gezondheidszorg. Onder meer bij het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam als vice-voorzitter van de raad van toezicht, als voorzitter raad van toezicht bij de care-organisatie Beweging 3.0 in Amersfoort en lid van de raad bij Dianet Dialysecentra in Amsterdam en Utrecht. Daarnaast is De Jong voorzitter van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en bestuursvoorzitter van Herstellingsoord Den Heuvel in Hilversum.

Nieuw model Vlietland Ziekenhuis

De oprichting van de coöperatie Vlietland was voor Niek de Jong één van de hoogtepunten uit 2009. “Dat is een vernieuwend initiatief, geïnstigeerd door zorgverzekeraar DSW, waarin vrijwel de gehele regio meedoet, maar in de eerste plaats de medewerkers en de medisch specialisten van het ziekenhuis. Het is een andere vorm van benadering die meer betrokkenheid bij het ziekenhuis creëert. Het gaat te ver om dat hier uitvoerig uit de doeken te doen, maar met spanning wordt uitgezien naar de beslissing van de NMA die eigenlijk al veel te lang op zich laat wachten.”

Vergaande rol

Zijn rol als toezichthouder ging in het proces van de totstandkoming van de coöperatie Vlietland “vrij ver”.  Want “dit soort dingen beslist een bestuurder niet alleen”. Als toezichthouder moet je hierbij de prioriteiten in het ziekenhuis voorop stellen. En je bijvoorbeeld afvragen: verbetert de kwaliteit van zorg door zo’n initiatief? In dit geval ‘ja’, doordat er extra geld beschikbaar is.

Hoogtepunt marktwerking

“De marktwerking lijkt over zijn hoogtepunt heen. Het is goed om naar andere samenwerkingsverbanden te kijken, waarmee je hetzelfde bereikt als wat je met marktwerking wilt bereiken. Alleen dan efficiënter en betrokkener”, vindt De Jong. “Zo zit de geschiedenis in elkaar: nieuwe ontwikkelingen in de zorg en veranderende maatschappelijk politieke opvattingen vragen om creatieve initiatieven. Zie wat er met de AWBZ aan het gebeuren is. Het uitkledingsproces is nog niet gestopt."
In aanvullende sfeer moet naar nieuwe concepten worden gekeken die deels privaat worden bekostigd, want niet alles kan publiek worden uitgevoerd. De Jong gelooft in de toekomst van publiek-private combinaties. Hij noemt Beweging 3.0 waar dementerende ouderen worden verzorgd op een schitterend landgoed. “Hier hebben we ook een privaat initiatief genomen. En er komt nog zo’n nieuw initiatief aan. Ondernemerschap leidt tot mooie dingen.”

Bezuinigingen: de overheid als gezamenlijke vijand

Als voormalig directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft Niek de Jong in diverse ziekenhuizen meegelopen op verzoek van bestuurders. “Dan mopperen ze op de verzekeraar en vice versa. Maar ze motten er tegenaan!” In zijn optiek moeten ze meer samen optrekken en coöperatief met elkaar omgaan. Ze dienen immers beide het belang van de patiënt, de verzekerde. Zeker in het licht van de bezuinigingen is dit noodzaak. Dat wordt een zaak van de lange adem en moet beginnen met vertrouwen.

De bezuinigingen brengen ook wat goeds, meent De Jong. Tenslotte gaat het om een driehoeksverhouding tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid, waarin zorgverzekeraars en ziekenhuizen  er samen uit moeten zien te komen en waar de overheid grenzen oplegt. “Het is altijd goed als een derde je bedreigt. Ik denk dat een gezamenlijke vijand heel belangrijk is, want dat geeft moed om samen tot een oplossing te komen.”

De Jong wil niet speculeren over de impact van de bezuinigingen. De ziekenhuizen zouden er goed aan doen zich meer en meer af te vragen of ze alle dingen die ze doen, ook wel moeten doen. De kernfuncties moeten ze zeker behouden, maar andere kunnen wellicht beter buiten de deur, bijvoorbeeld in ZBC’s of bij collega-ziekenhuizen. “Mijn slogan voor 2010 is: ‘Meer bewegen, niet verstarren of vervallen in stilstand’. Inertie, kijken naar nieuwe wegen, samenwerkingsverbanden. Maar dit moet ook mogelijk worden gemaakt door de overheid. Als ze besluit tot bezuinigen, moet ze ook nadenken over mogelijke tools voor degenen die moeten bezuinigen en hen niet de handen op de rug binden.”

Trends in toezicht

Het is goed dat toezicht in de schijnwerpers is komen te staan, vindt De Jong. Onder meer door de politieke discussie over de governance-code. “Toezichthouders worden zich hierdoor steeds bewuster van hun taken. Een trend is dat de raden van commissarissen steeds meer auditcommissies voor de financiën  instellen. Daardoor komt op de agenda van  de plenaire raad meer ruimte voor kwaliteit, strategie en risicobeheersing. Zaken die in het verleden soms onderbelicht waren."

Een andere trend volgens De Jong is dat de raden van commissarissen steeds meer op zoek zijn naar ‘waar haal ik de informatie vandaan’. De raad van bestuur is hier de belangrijkste ingang. Maar de vraag is of ook niet via de andere stakeholders informatie moeten worden verkregen. Dit is een gevolg van toenemende verantwoording. Door goed en alert toezicht krijg je dingen eerder op tafelen en dwing je respect af bij de raad van bestuur. Echter, ook al is de raad van commissarissen nog zo scherp, dan kan het nog mis gaan.

Ook het type toezichthouder verandert. Leden van de raad van commissarissen worden steeds meer publiek geworven, via advertenties in kranten bijvoorbeeld. Het verloopt transparanter en er ontstaat een ander type toezichthouder. De diversiteit in de raden krijgt meer aandacht, er ontstaan nieuwe verhoudingen en een nieuwe balans. Het is geen notabele functie meer die je ‘eventjes erbij’ doet, maar die redelijk zwaar is als je hem serieus opvat.

De persoon Niek de Jong

Niek de Jong haalt inspiratie uit contacten met andersdenkenden. En uit veel lezen over de zorg en andere terreinen. Veel energie haalt hij uit het roeien in zijn vrije tijd en de uren achter het fornuis. "Je blijft dan voldoende relaxt."  De Jong heeft twee inspirerende boeken op zijn nachtkastje liggen. ‘De eeuw van Azië’ van Kishore Mahbubani gaat over mondiale machtsverschuiving. Azië was tot enkele eeuwen terug zo'n tweeduizend jaar het centrum van de wereld en lijkt dit nu weer te worden. Daarnaast leest hij de biografie over oud-president Roosevelt ‘Traitor to his class’ van H.W. Brands. De Jong herkent hierin parallellen in leiderschap met de huidige president Obama. Roosevelt wilde ook veranderingen in het sociale stelsel, worstelde met de senaat en was ook zeer welbespraakt. In de boeken doet hij persoonlijke inspiratie op. En dat is belangrijk in gesprekken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

SpencerRosetta30

7 januari 2011

This is cool that we can receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> and this opens completely new chances.

Top