Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Atie Schipaanboord - 91

Atie Schipaanboord, sinds 2004 directeur Beleid & Innovatie bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), heeft deze functie per 1 januari 2010 ingeruild voor die van directeur van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Zorgkaartnederland.nl

“Ik ben trots op de lancering van de interactieve website Zorgkaartnederland.nl.” Schipaanboord noemt dit één van de hoogtepunten in haar laatste jaar bij de NPCF. Hier kunnen patiënten informatie vinden over zorgverleners, deze beoordelen en verbeterpunten noemen.

Patiënt bepaalt voorkeursbeleid verzekeraar

Ook is Schipaanboord trots op wat de NPCF het afgelopen jaar met de lidorganisaties heeft weten te bereiken bij zorgverzekeraars. Resultaat van de gezamenlijke gesprekken is dat de zorgbehoeften die de patiënten als belangrijkste hebben benoemd, nu al gecontracteerd worden door de verzekeraar. “Het begint zichtbaar te worden in het zorginkoopbeleid; de kennis van patiënten wordt gebruikt. Het voorkeursbeleid wordt steeds meer op de patiëntencriteria gebaseerd”, wat volgens Schipaanboord een erg positieve ontwikkeling is. Evenals de tegenwoordig maandelijkse meldactie rondom een bepaald thema. Per keer ontvangt de NPCF gemiddeld zo’n 3000 reacties. Deze geven bepaalde signalen af over de ervaringen rondom dat thema. “En met deze signalen onderbouw je bijvoorbeeld beleidsrichtlijnen.”

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Als kersverse directeur bij V&VN maakt Atie Schipaanboord haar ambities voor 2010 kenbaar. Hierin staan de ontwikkeling en professie van de beroepsgroep en de arbeidsmarkt centraal. Bijvoorbeeld door het bevorderen van deskundigheid via het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Door de beroepsgroep goed te positioneren, moet het ook aantrekkelijk worden voor anderen om voor dit vak te kiezen.

‘Magneetziekenhuizen’

Als belangrijk speerpunt noemt Schipaanboord de zogenaamde ‘magneetziekenhuizen’. Dit zijn ziekenhuizen in de VS die ondanks krapte op de arbeidsmarkt geen gebrek hebben aan goede verpleegkundigen, omdat zij als het ware in de rij staan om daar te mogen werken. Dit fenomeen is onderzocht. De magneetwerking gaat uit van een voor deze ziekenhuizen kenmerkende autonomie van de beroepsgroep, goede scholingsmogelijkheden en ontwikkeling van leiderschap van verpleegkundigen.

Autonomie verpleegkundigen

Als deze zaken in een ziekenhuis goed tot ontwikkeling komen, willen verpleegkundigen en verzorgenden er graag werken. “Verpleegkundigen in die ziekenhuizen zijn trots op hun vak; zij hebben meer autonomie en positie”, weet Schipaanboord uit eigen ervaring. V&VN is samen met de NPCF in de VS wezen kijken bij verschillende soorten ziekenhuizen “om de mogelijkheid te onderzoeken of wij dit concept naar Nederland kunnen vertalen”, aldus Schipaanboord.

‘Excellente zorg’

Het Nederlandse onderzoek van V&VN en NPCF richt zich op de specifieke kenmerken van dergelijke aantrekkelijke ziekenhuizen en andere zorginstellingen, uitgesplitst naar de drie peilers ‘patiënt’, ‘verpleegkundige’ en ‘organisatie’. “Deze laten iets zien dat uitstijgt boven het gemiddelde van de zorg”, zegt Schipaanboord. “De eerste gegevens van het onderzoek met de werktitel ‘Excellente zorg’ komen nu binnen. Dit voorjaar presenteren we de uitkomsten.”

Veranderende zorgvraag

Iets heel anders dat de arbeidsmarkt van verpleegkundigen en verzorgenden beïnvloedt, is de veranderende zorgvraag. “Je ziet dat er een taakherschikking plaatsvindt die aansluit bij de veranderende zorgvraag. Zo kunnen verpleegkundigen heel goed een brug slaan tussen artsen, patiënten en hun familie en andere hulpverleners en kan een verpleegkundig specialist heel zelfstandig zaken uitvoeren en is goedkoper dan een arts. Zo’n verpleegkundig specialist met een eigen tarief kan de kosten van de zorg beheersbaar houden.”

Ontwikkeling beroepsgroep

De veranderende zorgvraag biedt kansen voor de ontwikkeling van de beroepsgroep. Zo wordt er door de veranderende zorgvraag een nieuw appel gedaan op de verpleegkundigen en verzorgenden. Het vak is in beweging. “Ict-ontwikkelingen die de zorg aan huis ondersteunen, zorgen bijvoorbeeld voor andere mogelijkheden en nieuwe deskundigheid. Ook de wijkverpleegkundigen staat sinds kort weer prominent op de kaart met een nieuwe taakstelling. En de groeiende groep patiënten die chronische zorg nodig heeft, vraagt bij uitstek om de competenties van de verpleegkundige."

Bezielend leiderschap

Twee boeken houden Atie Schipaanboord’s gedachten regelmatig bezig op dit moment. “Het welkomstcadeautje van de ondernemingsraad bij haar aantreding als directeur van V&VN, het boek ‘bezielend leiderschap’, was ontzettend leuk om te krijgen”, zegt Schipaanboord. “Het schept enerzijds verwachtingen. Anderzijds geeft het aan hoe je met elkaar verder wilt uitbouwen.”

Luttele momenten

Een totaal ander boek is “De eenzaamheid van priemgetallen”. Het gaat over twee jonge mensen die een nare ervaring achter de rug hebben, daardoor veranderen en geïsoleerd komen te staan in hun gezin en in de klas. Het gaat om de beïnvloeding door een gebeurtenis die je niet zelf in de hand hebt. En om sommige keuzes die je dan in luttele momenten maakt, maar die voor de rest van je leven bepalend zijn voor je persoonlijkheid en sociale contacten.

'Akelige' sport

Gesprekken met anderen boeien Schipaanboord: “je gedachten tegen die van anderen aanhouden, gesprekken die alle kanten op kunnen gaan.” Daar houdt ze van. Wat ze daarentegen vreselijk vindt, maar waar ze toch trots op is dat ze het doet, is sport. “Ik speel tennis op recreatief niveau voor de conditie. Ik hou niet van sport, maar ben trots dat ik nu al tweeënhalf jaar tennis en dat ook leuk vind.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top