Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Gita Gallé - 87

Met de komst van Gita Gallé naar het Jeroen Bos Ziekenhuis per februari 2010 is de raad van bestuur uit gebreid naar drie personen. Dit is slechts een voorbode van de op stapel zijnde veranderingen in de organisatie van het ziekenhuis in Den Bosch.

Overstap

Vooralsnog is het voor het nieuwe bestuurslid Gallé “letterlijk de weg leren kennen” in het ziekenhuis dat op meerdere locaties zit. De eerste indrukken noemt ze goed en leuk. “Het gaat veel om kwaliteit. Dat merk je in de medische staf, de raad van bestuur en de raad van toezicht. En er gebeurt heel veel.” Hoewel alles is nog nieuw is voor Gallé, kan ze goed aanhaken. Vanuit haar vorige functie als directeur NVZ vereniging van ziekenhuizen (2004-2010) heeft zij naar eigen zeggen een goed overzicht op alle dossiers zoals veiligheid, DBC’s, kapitaallasten, HR.

Ambities

Persoonlijke ambities, plannen, doelstellingen voor dit jaar? Gita Gallé loopt zeker niet in zeven sloten gelijk. Eigenlijk wil ze maar één ding: “In 2010 wil ik in Den Bosch goed landen. Het is belangrijk om heel erg goed te kiezen. Om je op de goede dingen te focussen en in de juiste volgorde te kiezen.” Gallé’s focus is helder. En ze wil daarbij “goede verbindingen in en met de organisatie” leggen. Zeker nu er de organisatie gaat veranderen. Dat was ook een reden van haar komst.

Platte organisatie

“De organisatie wordt platter. Er komen resultaatverantwoordelijke  eenheden.” De raad van bestuur komt dichter op de organisatie te zitten. De laag direct onder de raad van bestuur verdwijnt; het bestuur gaat het management van de verschillende verantwoordelijke eenheden rechtstreeks aansturen.

Slagvaardigheid vergroten

Waar veranderingen vaak met verzet gepaard gaan, lijkt het hier vooral positief in de aarde te vallen. “De nieuwe richting heeft veel steun. Dat komt doordat het de slagvaardigheid vergroot. Snellere besluitvorming en kortere lijnen. Het biedt meer mogelijkheden om zelf te sturen, mits binnen de kaders van kosten en resultaten. Medewerkers krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en er komen programma’s voor leiderschap op bepaalde niveaus.” Hoewel het enigszins doet denken aan ‘magneetziekenhuizen’, staat het hier los van. Het gedachtegoed lijkt er weliswaar op, maar komt daar niet vandaan. “Het gaat vooral om cultuur en gedrag; zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen.”

Indikking personeel

Banen zullen er waarschijnlijk ook wel verdwijnen, vooral door natuurlijk verloop, denkt het kersverse bestuurslid Gallé. Dit komt niet door de gewijzigde organisatie, maar door de bouw van een nieuw pand. Straks worden de verschillende locaties ondergebracht in een ziekenhuis. “Dat brengt een indikking met zich mee. Als er banen verdwijnen, is dat een consequentie van de nieuwbouw.”

Nieuwbouw

Die nieuwbouw is een tweede speerpunt voor 2010. “Iedereen komt letterlijk onder een dak.” Dat noemt Gallé een voordeel, omdat je elkaar dan ook makkelijker ontmoet. Eind dit jaar gaat al een deel over naar de nieuwbouw; begin 2011 gaat ook de zorg over naar het nieuwe pand.

Implementatie Alert

Als derde speerpunt voor dit jaar noemt Gallé de implementatie van Alert waaraan het elektronisch patiëntendossier is gekoppeld. Alert is een pakket dat nog niet elders in Nederland draait, dus dat is erg spannend.

Resultaten NVZ

Gallé blikt tevreden terug op haar laatste jaar bij de NVZ. Vooral het NVZ Brancherapport is “misschien niet voor iedereen herkenbaar” hoogtepunt, maar wel erg speciaal voor Gallé. “In dit rapport staan de resultaten die de sector heeft bereikt; verbeterde doelmatigheid, productiviteit en kwaliteit.”

Ommekeer in de zorg

Het schetst een ommekeer waarvan ik merk dat deze zich aan het voltrekken is. Een omkering in de manier van kijken naar zorg. In plaats van naar kosten en problemen wordt steeds meer gekeken naar de opbrengsten en toegevoegde waarde. Gallé schrijft dit niet alleen toe aan de inspanningen van de NVZ: “Succes kent vele vaders”.

Nederland Topzorgland

Ze is trots op wat de NVZ hieraan heeft bijgedragen in het publieke debat, opinievorming. “Kijk maar eens naar wat er allemaal ten goede is veranderd. We zijn er nog lang niet, maar de ambitie staat op papier.” Gallé verwijst naar het rapport ‘Nederland Topzorgland’ dat NVZ-voorzitter Roelf de Boer presenteerde tijdens de jaarlijkse ontmoeting van de NVZ op woensdag 27 februari. “De sector is op weg naar een ander imago. De zorg is behalve een collectieve voorziening een belangrijke economische sector.”

Fundamentele keuzes

Over de bezuinigingen is Gallé vrij nuchter. “Elke sector bezuinigt. Iedereen moet plannen maken om de financiën weer in het gareel te krijgen. Ik hoop alleen niet op de kaasschaafmethodiek. Het gaat toch om fundamentele keuzes. Beter is een mix. Waar het kan doelmatiger werken vanuit de aanbodkant; je afvragen moet alle aanbod wel in het pakket? En anders omgaan met de eigen bijdrage en het eigen risico.

Inspriratie

“Inspiratie is ‘waar word je warm van?’ Dat zijn de mensen, de contacten. Zowel in als buiten het werk. Met name ideeën, beelden, dromen en mensen met een drive. Inspiratie is voor mij ook kunst of theater, een goede voorstelling of een mooi museum. Zoals laatst een bezoek aan het joods museum toen ik een paar dagen in Berlijn was.

Afstand nemen

“Soms moet je ook bewust afstand nemen om je te laten inspireren, inspiratie letterlijk op te blijven doen”. Als voorbeeld noemt Gallé de leergang leiderschap van Avicenna. Deze had goede docenten en modules. Die laten je nadenken over je eigen leiderschap.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ClaraByers33

25 februari 2011

I received my first <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> when I was 32 and this helped me very much. But, I need the small business loan as well.

Top