Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Hans Adriaansens - 86

“Er is niets zo mooi als een ziekenhuis dat efficiënt is en kwaliteit levert.” Veel semi-publieke sectoren kunnen hun vingers aflikken bij de hoge mate van efficiency die de zorg kenmerkt. De organisatievorm is fascinerend, vindt Hans Adriaansens, voorzitter van de raad van toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht.

Organisatievorm

Adriaansens is van huis uit socioloog. Hij heeft een brede interesse in semi-publieke terreinen. De organisatievorm van zorginstellingen omschrijft hij als fascinerend, maar ook moeilijk. “Als socioloog is het interessant hoe de verschillende beroepsgroepen samen komen in de organisatie. Met dit gegeven in het achterhoofd, en als je nagaat hoe kwetsbaar de organisatie is voor kritiek, het gaat immers toch om leven en dood, ziekte en gezondheid, dat is het opvallend hoe degelijk ziekenhuizen vaak in elkaar zitten.”

Fusie

Voor Adriaansens heeft het jaar 2009 in teken gestaan van de juridische fusie van het St. Antonius Ziekenhuis met het Mesos Medisch Centrum, de nieuwbouw en verbouw van de locaties en de toetsing van veiligheid en kwaliteit in het ziekenhuis. De formele juridische fusie van het St. Antonius Ziekenhuis en het Mesos Medisch Centrum is in 2009 voltooid. Adriaansens is tevreden over het resultaat van een jarenlange beweging. “Zo’n fusie moet niet van bovenaf opgelegd worden. Het moet geworteld zijn in de hele organisatie. Dat begint op de werkvloer.”

Bouwperikelen

In 1983 heeft het ziekenhuis zijn intrek genomen in het destijds nieuwe gebouw in Nieuwegein. Nu is het tijd voor een renovatie. Daarnaast moet er dit jaar nog gestart worden met de nieuwbouw in Leidsche Rijn. De bouw heeft vertraging opgelopen door de kredietcrisis, maar nu heeft het ziekenhuis de financiering rond. “Dit onderstreept dat we de solvabiliteit op orde hebben.”  De voornaamste rol van de raad van toezicht bij dit bouwproces is te letten op de inhoud en de financiën, zegt Adriaansens. Omdat er twee locaties zijn, moet de afweging gemaakt worden van welke functies er in de ene locatie aanwezig moeten zijn en welke in de ander.

Jubileum

Dit jaar viert het St. Antonius Ziekenhuis het honderdjarig bestaan. In het kader van het jubileum vinden verschillende festiviteiten plaats. Adriaansens is trots op de tentoonstelling die is ingericht in Nieuwegein waar de geschiedenis van het ziekenhuis te zien is: van de kleding van het zorgpersoneel tot het instrumentarium van vroeger. “We mogen blij zijn dat we van na de oorlog zijn als je dat ziet.” Tegenwoordig bestaat er een ander beeld van kwaliteit en veiligheid. Het is de taak van de raad van toezicht om de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten te houden. Waar zorginstellingen nu overspoeld worden met formulieren voor externe certificeringen en accreditaties, moet dit ook intern zo zijn. Adriaansens verwacht dat er bij het St. Antonius wel 50 tot 75 processen lopen voor externe toetsing, “maar de eerste toets moet bij de Raad van Bestuur liggen die daarover rapporteert aan de Raad van Toezicht.”

Hoofdpijndossier

Om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen, zijn investeringen noodzakelijk. Het hoofdpijndossier van Adriaansens is dan ook niet zo zeer de bezuinigingen die de overheid voor ogen heeft, maar de onzekerheden over de bezuinigingen. “Onduidelijkheden over kapitaallasten en kortingen bemoeilijken het opstellen van een beleid. Een bedrijfseconomische rekensom maken met onbekende variabelen is lastig. Waar ben je aan toe?”

Inspiratie

Eén van de speerpunten van Adriaansens is opleiding. Niet verwonderlijk, hij is Dean van de Roosevelt Academy in Middelburg en hoogleraar sociologie. Goede opleidingen binnen het ziekenhuis vormen een voorwaarde om de organisatie en de zittende mensen in die organisatie alert te houden. Jonge, ambitieuze mensen zorgen voor een frisse blik. Het onderwijs is dan ook zijn voornaamste inspiratiebron. “Mensen spreken nog al eens negatief over de nieuwe generatie. Maar de motivatiebrieven die ik van vwo’ers ontvang voor toelating tot de Roosevelt Academy had ik niet kunnen schrijven toen ik die leeftijd had.” Het contact met jonge mensen blijft inspireren, stelt Adriaansens, en dat geldt ook voor een opleidingsziekenhuis.

Elsevier Beste Ziekenhuis

Adriaansens ligt niet zo wakker van ranglijsten. Het St. Antonius Ziekenhuis is door Elsevier onlangs uitgeroepen tot Beste Ziekenhuis. Dit betekent volgens de voorzitter van de raad van toezicht pas wat als je regelmatig bovenin dergelijke lijsten belandt en dat is gelukkig het geval. “De continuïteit van de waarderingen genereert trots, ook in huis.” Hij heeft bewondering voor de betrokkenheid van zorgpersoneel bij de patiënt en dat zij iedere dag weer de moed er weten in te houden.

Centrum van governance

Over zijn positie op de ranglijst van de invloedrijkste zorgbeslissers, de Skipr 99, kan Adriaansens kort zijn: “Bestuurders zouden een prominentere positie moeten hebben in de lijst dan toezichthouders.” De enorme aandacht voor het toezicht begint een beetje op een hype te lijken, meent hij. “Het centrum van alle governance is en blijft immers de raad van bestuur.” Het bestuur organiseert daarmee ook het interne toezicht op veiligheid, kwaliteit, opleidingen en bedrijfsvoering. “Dat is nu eenmaal de taak van de executieve. De Raad van Toezicht moet vooral zorgen voor een goede Raad van Bestuur, dat is misschien wel de allerbelangrijkste taak van een Raad van Toezicht. Toezichthouders controleren en houden het bestuur scherp en alert. Natuurlijk, ook met een goede Raad van Bestuur kun je als toezichthouder niet achterover leunen, maar zonder goed bestuur zijn toezichthouders nergens.” En dat old boys network?  In de Raden van Bestuur is daarvan sowieso geen sprake: met een gemiddelde doorlooptijd van nog geen drie jaar per bestuurder zou je eerder op wat meer continuïteit, wat meer old boys, mogen hopen.”  En ook in zijn Raad van Toezicht herkent hij dat beeld niet. “Hun betrokkenheid bij het wel en wee van het St. Antonius Ziekenhuis is het criterium, niet of iemand anders vindt dat ze tot de old boys behoren.”

‘Pas toe of leg uit’

Een maximum voor het aantal commissariaten dat iemand mag bekleden, hoeft niet van bovenaf opgelegd te worden, vindt Adriaansens. Hij vindt het zijn taak als voorzitter van de raad van toezicht om de juiste mensen in de raad te verzamelen. “Dan selecteer je op kwaliteit, maar je kijkt ook naar de tijd die iemand voor de functie vrij kan maken. En dan kan ik me best voorstellen dat je een potentiële toezichthouder die meer dan vijf van dergelijke posities bekleedt goed zou kunnen gebruiken. Ook daar geldt voor mij het adagium ‘pas toe of leg uit’. En dan leg ik het wel uit, mocht het nodig zijn.”

6 Reacties

om een reactie achter te laten

MollyMorris

20 februari 2011

I opine that to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> from banks you should have a great reason. Nevertheless, once I have received a sba loan, just because I was willing to buy a building.

Where to buy essays

24 oktober 2012

Higher education is essential for all students. Nevertheless, some guys do not master perfect writing techniques. It cannot be an issue to worry about. It can be available to buy Custom Term Paper (primeessays.com).

online essays

24 oktober 2012

Visit our home page (marvelousessays.com) with great help with essay writing and don’t miss a chance to buy online essay.

custom essays writing service

24 oktober 2012

Click the link in case you relate to graduates who are hunting for online writing services. Buy papers online at the most trustworthy firm that operates on the Internet.

Essays Written

27 oktober 2012

People think that academic papers writing work is simple. It is not right. Academic essay authors should use their skills in order to create academic papers, which are gapless. You can feel great if Buy Essay Online and look through essays, which are great.

research paper store

27 oktober 2012

Visit this Internet site if you need to buy online essay. This academic writing centre has a lot of experience in writing industry, so it will provide you with perfect academic writing services any time you needed.

Top