Artikel

Boekrecensie - "De derde weg"

 werkte vijftig jaar in de gezondheidszorg. Eerst als huisarts, daarna als adviserend geneeskundige bij het ziekenfonds en ten slotte als hoogleraar Sociale Geneeskunde. Doeke Post verwerkte zijn ervaringen in de gezondheidszorg in een boek over de geschiedenis en toekomst van de zorg. In De derde weg signaleert hij vijf trends: de emancipatie van de vrouwelijke geneeskundige en van de patiënt; de medische ontwikkelingen, met name van de genetica en de voortplantingstechnieken; de visie op de zorg die zich ontwikkelde van barmhartigheid en naastenliefde tot een bedrijfsmatige visie; de toenemende invloed van ICT op de zorg en slotte de verdergaande aanpassingen van ons verzekeringstelsel. Doeke Post vraagt zich af of een duurzaam systeem van zorg mogelijk is. Dan zal er wel een omslag in denken moeten komen, voorspelt hij, bij alle spelers op het veld: bij zorgvragers, zorgaanbieders, verzekeraars en overheid.  De uitweg die hij schetst is gebaseerd op solidariteit, rekenschap en competitie. De derde weg is een toegankelijk boek met een uitgesproken en goed beargumenteerde visie op de zorg. Het integreert bezonken ervaringskennis met actuele vakliteratuur.

Duurzame zorg vereist een omslag in denken

De derde weg. Een analyse en toekomstvisie vanuit vijftig jaar ervaring in de zorgsector. Prof. dr. Doeke Post. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, 2009. 235 pagina’s € 24,95. ISBN:  9789035231153

Leestip van Suzanne Weusten

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top