Artikel

Boekrecensie - "De tijdparadox"

De Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo werd begin jaren zeventig wereldberoemd door zijn experiment met bewakers en gevangenen op de campus van Stanford University. Hij toonde overtuigend aan hoe goede mensen ertoe gebracht kunnen worden anderen slecht  te behandelen. Samen met collega John Boyd heeft Zimbardo daarnaast dertig jaar psychologisch onderzoek gedaan naar tijd. Het resultaat van deze studie is De tijdparadox. Volgens Zimbardo en Boyd is het tijdsperspectief een van de belangrijkste invloeden op menselijke gedachten, gevoelens en handelingen. Het tijdsperspectief weerspiegelt waarden en overtuigingen die met tijd samenhangen. Bent u bijvoorbeeld gericht op verleden, heden of toekomst? En wat betekent dat voor uw manier van leidinggeven?De twee psychologen ontwierpen een vragenlijst die u in het boek kunt invullen en die bepaalt welk tijdsperspectief u hanteert.  De Tijdparadox is een mooie combinatie van populairwetenschappelijk onderzoek en praktische tips om van het verleden te leren, van het heden te genieten en de toekomst te plannen. De tijdparadox. Ontdek wat je relatie met tijd zegt over je persoonlijkheid. Philip Zimbardo en  John Boyd, Kosmos, Utrecht/Antwerpen. 320 pagina’s. € 24,95. ISBN 9789021545394

Leer, geniet en plan!

Leestip van Suzanne Weusten

1 Reacties

om een reactie achter te laten

aNXvkcDKayqxtytD

21 april 2013

God help me, I put aside a whole afternoon to furige this out.

Top