Artikel

Boekrecensie - "Nieuwerwets verbindend werken"

In de gezondheidzorg en de publieke dienstverlening is ambitie genoeg om klantgericht te werken, om de burger en zijn vraag als uitgangspunt te nemen, stellen gezondheidswetenschapper Monique van Doorn en sociale wetenschapper Margriet de Wit in Nieuwerwets verbindend werken. Zij werkten de afgelopen tien jaar aan de professionalisering van casemanagement. Ze spraken met klanten, professionals, managers, regelgevers, adviseurs en financiers. Maar het omzetten van ambitie in handelen vraagt moed. Moed om het vertrouwde los te laten en het onbekende toe te laten.Wie vroeger parate kennis in zijn hoofd moest hebben, moet nu kennis weten te vinden. Niet het hebben van antwoorden is de norm, maar het stellen van vragen, de juiste vragen welteverstaan. Dat vraagt om een andere manier van leren en om een andere manier van organiseren. Tegenover de klassieke hiërarchische organisatievorm stellen Van Doorn en De Wit de netwerkorganisatie, die meer ruimte biedt aan het individu. De kern van het nieuwe verbindende werken is communiceren vanuit gelijkwaardigheid. ‘Om elkaar doelgericht, feitelijk en met empathie en zonder oordeel aan te spreken op resultaten en afspraken.’In de eerste drie delen van het boek geven de auteurs hun visie op het nieuwe werken en reiken ze methoden aan om resultaatgericht en vraaggestuurd te werken. Ze besteden zowel aandacht aan de competenties die het nieuwe werken vereist als aan nieuwe technologie. Dat is verfrissend en hoopgevend. Pas in het vierde en laatste deel komt de praktijk aan bod, in de vorm van tien cases. Het is jammer dat de praktijkgevallen niet geïntegreerd zijn in het theoretische deel. Dat had de leesbaarheid en de betekenis van de eerste drie delen aanmerkelijk verhoogd. Nieuwerwets verbindend werken. Monique van Doorn en Margriet de Wit. Bohn Stafleu van Loghum, Houten  2009. 136 pagina’s. € 25.  ISBN  9789031363322

Gelijkwaardig werken in de netwerkorganisatie

Leestip van Suzanne Weusten

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top