Artikel

Jan Aghina

Jan C.F.M. Aghina adviseert mensen en bedrijven op de gebieden visie, strategie, governance en loopbaanontwikkeling. In die laatse categorie loopt de bemoeienis van talentscouting, ontwikkeling van high potentials tot en met vertrekregelingen. Specifiek besteedt hij veel aandacht aan leiderschap.

Tot 1 februari 2010 was Aghina directeur van de NVZD- vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg en de VHMZ. Eerder was hij directeur van Gezondheid Service Nederland en centraal medisch adviseur van een zorgverzekeraar. Aghina bekleedde tal van nevenfuncties, was oa voorzitter van de LAD, vice-voorzitter van Algemene vakcentrale, voorzitter van de VSG.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top