Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Sineke ten Horn - 81

Sineke ten Horn, nummer 81 op de Skipr 99 ranglijst, combineert haar werk als SP-senator twee dagen in de week met een baan als zelfstandig onderzoeker en adviseur medische sociologie in Groningen. Zij verdiende haar sporen in de zorg ondermeer als senior inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en als bijzonder hoogleraar zorgmanagement aan het Julius Centrum van de Universiteit Utrecht. In 2009 nam ze afscheid als lid van de raad van toezicht Nederlands grootste gehandicaptenzorg instelling ’s Heeren Loo. Haar zittingstermijn was statutair voorbij na drie keer drie jaar toezichthouderschap.

Veel nevenfuncties voor een SP-er

Voor een SP-lid prijkt er toch opvallend aantal nevenfuncties op het CV van Ten Horn. De SP pleit immers voor beperking van het aantal. Dankzij SP-lid Ewout Irrgang bevat het wetsvoorstel over bestuur en toezicht in vennootschappen een regel die het aantal toezichthoudende functies beperkt. Irrgang wil hiermee de kwaliteit van het toezicht verbeteren en het old boys network doorbreken. Ten Horn is het hier volledig mee eens. Het is belangrijk dat bestuurders tijd hebben voor hun functies. Haar tien nevenfuncties maken deel uit van haar werk als onderzoeker en adviseur medische sociologie. Bovendien gaat het om kleinere organisaties.

Speerpunten 2010

Als lid van de Eerste Kamer houdt Ten Horn zich niet alleen met de zorg bezig. Ze maakt onder andere onderdeel uit van de commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ) die dit jaar het wettelijk traject wil afronden zodat van de Nederlandse Antillen Curaçao en St. Maarten als zelfstandige landen verder gaan. De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden straks Nederlandse “gemeenten”. De streefdatum om dit geregeld te hebben staat vooralsnog op 10 oktober 2010.

Besluitvorming over EPD

Afhankelijk van de vorming van het nieuwe kabinet houdt Ten Horn in 2010 als Kamerlid de ontwikkelingen van de AWBZ tussen Wmo en de ziektekostenverzekering in het vizier. Een ander belangrijk VWS-onderwerp waar Ten Horn mee te maken heeft, is het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Na de tweede expertmeeting eind maart, kopten de media dat de senaat nog niet overtuigd was van het nut van een landelijk EPD.

Onduidelijkheid in de senaat

Onduidelijkheid is de oorzaak. “Er heerste erg grote verwarring over wat het EPD nu is en welk doel het moet dienen. VWS heeft onvoldoende voorgelicht”, zegt Ten Horn. “Sommigen hebben een dossier met patiëntgegevens voor ogen. Gegevens die gebruikt zouden worden als deze acuut nodig zijn of voor continuïteit van zorg bij chronische ziekte. Anderen hebben een communicatiesysteem voor ogen waarmee patiëntgegevens uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners. Bijvoorbeeld voor het doorgeven van labuitslagen of medicatiegegevens tussen huisarts en apotheker.” De beveiliging en de omvang van het systeem hangen samen met het doel; het EPD als dossier of communicatiesysteem, legt Ten Horn uit.

Het EPD volgens de wettekst

De laatste expertmeeting bracht deze verwarring over het doel eindelijk duidelijk aan het licht. “Het wetsvoorstel zegt dat het dossier beperkt is tot een samenvatting van de laatste vijf contacten met de huisarts en de totale medicatiegegevens. Dit is dus lang niet alles wat men denkt dat een EPD is.”En met men bedoelt ten Horn niet alleen de Kamerleden, maar ook de zorgverleners en burgers. Het EPD is ook nog omgeven met organisatorische en beleidsmatige vragen en de vraag of alle huisartsen überhaupt in staat zijn om de samenvattingen steeds bij te houden, conform de richtlijn die de kwaliteit ervan moet waarborgen. Op dinsdag 13 april worden de nadere vragen aan de minister ingebracht, waarna nog voor of na de zomer een plenair debat in de Eerste Kamer volgt en gestemd moet over het wetsvoorstel.

Separatie in de Nederlandse zorg

Een hoofdpijndossier heeft Sineke ten Horn niet, evenmin als zaken die haar uit de slaap houden. Wat haar echter al wel jarenlang dwars zit, is hoeveel er nog gesepareerd wordt in Nederlandse zorginstellingen. Ze vergelijkt het met Spanje, waar ze sinds middenjaren tachtig tot heden zicht heeft op het separatiebeleid aldaar. In bijvoorbeeld Asturias lopen ze voor op Nederland. “Nederland denkt teveel in hokjes. Apartheid is niet voor niets een Nederlands woord. ”Het hokjes denken slaat op de ingewikkelde administratieve regelgeving die het afbouwen van bedden voor instellingen erg ingewikkeld maakt, ook in financiële zin. En dat de wet BOPZ alleen intramurale dwang toestaat. “In Spanje kijkt men meer samen met het personeel hoe er van intramuraal naar extramuraal kan overgaan. Dit hebben ze in Spanje gedaan met hetzelfde personeel; er is geen enkele fte afgebouwd.” Er is hier nu echter ook een nieuwe wet Verplichte GGZ in aantocht, die binnenkort ambulant meer behandelmogelijkheden biedt.

Snoeien in de tuin

In haar vrije tijd werkt Ten Horn graag in de tuin. “Daarin zie je ook hoe in de natuur zaken elkaar beïnvloeden. Je bent nooit alleen met één ding bezig, want wat je doet beïnvloedt ook het andere. Zo moet je snoeien om andere dingen tot hun recht te laten komen. Dat kun je vergelijken met de bureaucratie; als je daarin niet snoeit, groeit de boel dicht met regels.”

Trektochten

Het Pieterpad lopen is een lange termijnproject van Ten Horn. “ik ben nu in zuid Drenthe en wil voor mijn 65ste het hele Pieterpad hebben gelopen. In lekker rustig tempo door eigen land lopen. Ik ben 58 dus ik heb nog even”, lacht ze. Ze maakt ook graag trektochten elders. De indrukwekkende Andes en kennismaking met het Argentijnse leven gaf haar onlangs inspiratie. Qua boeken houdt ze van levensverhalen en biografieën, zoals de biografie van Aletta Jacobs, de eerste Nederlandse vrouwelijke arts.

Solidariteit en zorg

Ook houdt ze van de boeken van Éric-Emmanuel Schmitt, zoals Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran, die aanzet tot denken over hoe mensen met elkaar omgaan. Dat brengt haar op de maatschappij die naar haar mening teveel op prestatie en individualiteit en te weinig op solidariteit is gericht. “Dat geldt ook voor de zorg. Niet alles is op prestaties af te rekenen. Er is te weinig oog voor zaken die niet telbaar zijn.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top