Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Roxanne Vernimmen – 70

Het integreren van het dagelijks leven in het behandelplan levert kwalitatief hoogwaardige zorg op, meent Roxanne Vernimmen, voorzitter van de raad van bestuur van Altrecht. Altrecht wil in de top drie van kwalitatief goede ggz-organisaties staan. De bestuursvoorzitter stelt kwaliteit vóór schaalgrootte. “We willen niet de grootste zijn, maar wel de beste. Alhoewel in zekere zin grootte wel meespeelt bij kwaliteit. Een grotere organisatie heeft immers meer middelen en mogelijkheden om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en innovatie te stimuleren.”

Drijfveer Roxanne Vernimmen

Vernimmen is van oorsprong psychiater, inmiddels is ze bestuursvoorzitter  van Altrecht. In die hoedanigheid  is haar drijfveer nog altijd patiënten te helpen hun wensen en doelen in het leven te realiseren. Wat dat betreft is er niets veranderd in haar loopbaan. Wel heeft ze nu op metaniveau meer invloed. Dat blijkt ook uit de notering die zij heeft behaald in de Skipr 99, de ranglijst van de meest invloedrijke zorgbeslissers. Vernimmen staat op de 70e plaats.

Breder perspectief

Als psychiater heeft Vernimmen ‘wonderen zien gebeuren’: patiënten in de klinische langdurige psychiatrie die, tegen de verwachting en de wetenschap in,  weer zelfstandig kunnen wonen. Door met een team van behandelaars te leren luisteren naar patiënten en de behandeling daarop aan te passen, is veel mogelijk, meent Vernimmen. Het houdt volgens haar niet op bij het ziektebeeld, maar zorgverleners moeten de behandeling in een breder perspectief zetten. Ook andere aspecten uit het leven van de patiënt, zoals wonen en werken, spelen een rol in het genezingsproces.

Speerpunten Altrecht

Voor Altrecht draait 2010 om drie speerpunten: vernieuwing, doelmatigheid en ten derde verantwoording en effectiviteit. Bij dit laatste gaat het vooral om meten: het inzichtelijk maken van de resultaten van behandelingen, maar ook van Altrecht als organisatie. Vernieuwing betekent een verdere ontwikkeling en implementatie van e-health in de behandeling en ondersteuning van patiënten. Zo is Altrecht al mede eigenaar van Interapy, online therapie voor psychische klachten, maar binnenkort moet ook MijnAltrecht.nl het levenslicht zien. Hier kunnen patiënten inzage krijgen in hun dossier en communiceren met hun behandelaars. Vernimmen wil de mogelijkheden van e-health optimaal benutten in alle zorgpaden.

Doelmatigheid door e-health

Het inzetten van e-health-concepten draagt ook bij aan de doelmatigheid van Altrecht, het derde speerpunt. Door zorgpaden doelmatiger te organiseren en daarbij zowel voor patiënt als zorgverlener duidelijk te maken wat er wanneer verwacht kan worden, kan er volgens Vernimmen een efficiencyslag gemaakt worden. Ze verwacht dat in de toekomst veertig tot zestig procent van de zorgpaden uit e-health-elementen zal bestaan. Dit levert ook tijdswinst op. Zo zet Brijder Verslavingszorg bijvoorbeeld één fte in voor de online behandeling van driehonderd mensen. Altrecht ondersteunt dit uitgangspunt. Met uitgekiende planningen probeert Altrecht professionals zo optimaal mogelijk in te zetten. Daarnaast heeft Altrecht  dit jaar het aantal fte bij ondersteunende functies gereduceerd.

‘Verbindingsofficier’

Het is aan de raad van bestuur om kaders voor deze speerpunten aan te geven en toekomstperspectieven te schetsen, stelt Vernimmen. Ze duidt de functie van bestuursvoorzitter ook wel aan als ‘verbindingsofficier’. “Een bestuursvoorzitter legt verbindingen tussen de buitenwereld en de organisatie. Dit geldt niet alleen voor de organisatie an sich, maar ook voor het personeel.” Daarbij merkt ze op dat verbindingen leggen niet een op zich zelf staand doel is. De verbindingen moeten passen in de visie en de doelstelling van de organisatie.

Fusie Altrecht en Centrum Maliebaan

Zo is de doelstelling van de voorgenomen fusie tussen Altrecht en Centrum Maliebaan om psychiatrische zorg en verslavingszorg te integreren. Over dit doel bestaat echter onduidelijkheid. De OR van Centrum Maliebaan heeft officieel beroep aangetekend tegen het fusiebesluit bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. De OR ziet de meerwaarde van een fusie niet; de OR is er van overtuigd met een kleine organisatie ook goede zorg te kunnen leveren. Volgens Vernimmen bestaat daar ook geen twijfel over, maar gaat de fusie juist over de integratie van verslavingspsychiatrie. Voor zo ver zij weet is er ook nooit sprake geweest van een spreekverbod voor managers en beleidspsychiaters, zoals de OR beweert. De zaak is twee weken geleden voorgekomen. De uitspraak wordt voor juni verwacht. Vernimmen gaat er nog steeds vanuit dat de organisaties per 1 juni bestuurlijk zullen fuseren.

Krachtenbundeling

Over de heroverwegingsrapporten kan Vernimmen kort zijn: “We moeten bezuinigen. Dat is de realiteit. De vraag is hoe we met de realiteit om gaan.” Zelf zat Vernimmen in de taskforce van GGZ Nederland, waarvan zij tevens bestuurslid is, die advies uitbrengt over de bezuinigingen. Volgens haar is de ggz een medisch specialisme en moet daarom hetzelfde behandeld worden als somatische zorg. De adviezen van de ambtelijke werkgroepen over de ggz en de somatische zorg zijn onderling uitwisselbaar, vindt ze. “De ggz is in principe niet anders dan andere takken in de gezondheidszorg. In geldvolumes is de ggz weliswaar een kleine partij, maar soms loopt de ggz ook voorop. Denk bijvoorbeeld aan multidisciplinair werken, de ggz als ketenpartner in de wijken en de vermaatschappelijking van de patiënt. Juist door een krachtenbundeling van de verschillende expertises in de zorg kan er meer bereikt worden.”

Stigma psychiatrische patiënt

De uitdaging is om psycho-somatische problemen gezamenlijk op te pakken, vindt ze. Soms raakt iemand jarenlang in het somatisch circuit verzeild, terwijl een gezamenlijke aanpak de ziektelast had kan reduceren. Vernimmen stoeit nog altijd met de participatie van psychiatrische patiënten in de samenleving. De hamvraag blijft wat haar betreft hoe je hen weer onderdeel van de samenleving maakt. Daar wil ze graag hard voor werken. Zo is het streven van Altrecht om in 2011 vijf procent van het personeelsbestand uit ervaringsdeskundigen te laten bestaan. De stand staat nu op iets meer dan twee procent. Een ambitieus streven, stelt Verminnen, maar ervaringsdeskundigen leveren ook een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van behandelingen en empowerment van patiënten.

“Psychiatrische patiënten zijn de meest gestigmatiseerde doelgroep. Dat stigma vervaagt langzaamaan, maar dat initiatief ligt toch vooral bij de ggz. Het zou zo mooi zijn als de politiek en de samenleving als geheel dit probleem zouden oppakken. Wat dat betreft is het door de Engelse overheid geïntroduceerde antistigma-programma ‘Time to Change’ (red.: dit programma wil niet alleen de opvattingen van mensen veranderen, maar ook het gedrag) een prachtig voorbeeld voor Nederland. Samen met GGZ Nederland, het Trimbos Instituut en de Parnassia Bavo Groep werken we aan een soortgelijke campagne.”

Inzetten op preventie

Vernimmen adviseert de toekomstige minister van VWS goed in de gaten te houden wat de ggz kan betekenen voor de samenleving als geheel. “Uit onderzoek blijkt dat iedere euro die in de ggz gaat 2,13 euro oplevert in andere takken van sport, bijvoorbeeld aan lagere ziektekosten en lager verzuim.” Wat Vernimmen betreft is het een mooi streven om, zoals de RVZ adviseert in een discussienota over de toekomst van de zorg, meer in te zetten op preventie en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. “Daar zijn nog flinke stappen te maken”, zegt het fingerspitzengefühl van Vernimmen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

SyNCDKpCZB

28 februari 2011

SreqrL <a href="http://obtcthmkacie.com/">obtcthmkacie</a>, [url=http://plvopapctlia.com/]plvopapctlia[/url], [link=http://ceumcgrfmcdm.com/]ceumcgrfmcdm[/link], http://pnnpexhognpa.com/

xpvoxzLqZj

28 februari 2011

rJ491v <a href="http://ekxzyosfanhv.com/">ekxzyosfanhv</a>, [url=http://dfckteihwtse.com/]dfckteihwtse[/url], [link=http://jbzpyrfgcciv.com/]jbzpyrfgcciv[/link], http://sdlfnzdnzfcl.com/

personal loans

9 september 2011

Don't you recognize that this is high time to receive the personal loans, which would help you.

Top