Artikel

IGZ patiëntveiligheid congres

Datum: dinsdag 15 juni 2010Locatie: Congresgebouw de Doelen, RotterdamKosten: 260 euroOrganisatie: IGZ Inschrijven: www.igz.nl

Op dinsdag 15 juni 2010 organiseert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het Rotterdamse congrescentrum De Doelen haar jaarlijks congres over patiëntveiligheid, dit maal onder de titel:

”DE HANDEN OP ELKAAR VOOR INFECTIEPREVENTIE”

Al in november 2005 verklaarde de toenmalig inspecteur-generaal, mede namens de minister van VWS, dat het initiatief van de WHO om zorggerelateerde infecties terug te dringen navolging verdiende. Ook in Nederland moet er meer aandacht voor preventie van zorginfecties komen. Daarbij is medewerking van iedereen nodig. Inmiddels hebben ziekenhuizen in hun patiëntveiligheidsprogramma veel aandacht voor infectiepreventie. Maar dat is niet genoeg. Niet genoeg omdat het programma extra steun verdient en niet genoeg omdat ook elders in de zorg meer aandacht moet zijn voor infectiepreventie, in het bijzonder voor het management en de organisatie van infectiepreventie. Dit congres zal geheel gewijd zijn aan de aandacht voor infectiepreventie in zorginstellingen.

Op het congres besteden verschillende sprekers aandacht aan de meer algemene aspecten van management en organisatie van infectiepreventie. De sprekers zijn:

Prof. dr. A. Voss - Deskundige infectiepreventie.
Prof. dr. R.P.T.M. Grol - Directeur IQ Healthcare en hoogleraar kwaliteit van zorg. Deskundige op gebied van implementatie van richtlijnen.
Vicki Erasmus - Gedragswetenschapper onderzocht waarom hoogopgeleide gezondheidswerkers veel te weinig doen aan handhygiëne en hoe je ze kunt motiveren.

Het congres biedt een ruime keuze uit een aantal uitdagende deelsessies, die onder meer ingaan op het implementeren van interventies op het gebied van infectiepreventie.

Tijdens het congres zal voor de tweede maal de IGZ ZorgVeiligPrijs worden uitgereikt. De prijs gaat naar het beste initiatief in 2009 op het gebied van patiënt- of cliëntveiligheid in de zorg.


>> Terug naar de agenda <<

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top