Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Chiel Huffmeijer - 62

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft de financiering rond voor de eerste fase van de nieuwbouw en de renovatie van bestaande gebouwen. De bouw is net gestart. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector staat borg voor de financiering. Daardoor is het krijgen van financiering eigenlijk ‘een eitje’, vertelt Chiel Huffmeijer, voorzitter van de raad van bestuur.

Fase één omvat de renovatie van de verpleegafdelingen op de locatie Leyweg en de vernieuwing van onder meer de Spoedeisende Hulp, het Hartcentrum en de afdelingen voor Radiologie en Dialyse. Met de eerste fase is een bedrag van 127 miljoen euro gemoeid. Hiervan wordt 27 miljoen euro gebruikt voor investeringen in een nieuwe infrastructuur voor ICT-voorzieningen.

Kapitaallastenproblematiek

De totale nieuwbouw en renovatie kost 225 miljoen euro. De kapitaallastenproblematiek baart Huffmeijer zorgen voor de toekomst. De overheid moet meer duidelijkheid verschaffen over de normatieve kapitaallastencomponent en voortgang van de marktwerking in de zorg.  Hij heeft wel een redelijk beeld van wat de overheid verwacht, demissionair minister Klink heeft perspectieven gegeven. “Maar dan moet je toch een calculated risk nemen”, zegt Huffmeijer. Hij heeft echter wel vertrouwen in een goede afloop, ‘onze’ business case is erg sterk, meent hij.

Het HagaZiekenhuis heeft als één van de weinige ziekenhuizen de financiering van de vernieuwbouw in moeilijke tijden rond weten te krijgen. Volgens Huffmeijer is dit te danken aan de businesscase. Het plan van het HagaZiekenhuis onderscheidt zich door direct in te zetten op financiering op eigen risico en rekening en uit te gaan van een reductie van de capaciteit in bedden en meters van zo’n dertig procent. Dit weet het ziekenhuis te realiseren door acute complexe zorg te concentreren op Locatie Leyweg en de planmatige zorg te concentreren op Locatie Sportlaan. Daarnaast verhuist het Juliana Kinderziekenhuis van de Sportlaan naar de Leyweg. Een andere manier van organiseren, stelt Huffmeijer.

Topklinische functies

Samen met het MC Haaglanden stemt het HagaZiekenhuis af wie de regierol neemt op bepaalde topklinische functies in de regio. In het licht van de toenemende eisen is het volgens Huffmeijer van belang om te bekijken of het ziekenhuis deze functies in de toekomst kan blijven bedienen. Dit is een keuze op basis van kwaliteit, talent en infrastructuur. Het belang van talent wordt nogal eens onderbelicht vindt de bestuursvoorzitter. Niet alle ziekenhuizen hebben toptalent op alle functies voorradig. “Schaarse krachten en schaarse middelen vragen om een goede allocatie.” Zo legt het HagaZiekenhuis zich vooral toe op het hartcentrum, de hematologie, kindergeneeskunde en daarnaast het CF-centrum. De regierol voor neurochirurgie en radiotherapie ligt bijvoorbeeld meer bij het MC Haaglanden.

Organisatorische veranderingen

Met het project Haga Vernieuwt probeert het ziekenhuis alle veranderingen te vertalen naar de werkvloer. Het gaat niet alleen om het leggen van nieuwe stenen, zegt de bestuursvoorzitter, maar ook om organisatorische veranderingen en een integrale vernieuwing van de ICT naar de modernste maatstaven. Daarnaast is het ziekenhuis in 2009 gestart met de vereniging Zorgservice XL: een samenwerkingsverband met de Reinier de Graaf Groep en het Sint Franciscus Gasthuis op het gebied van inkoop, goederenlogistiek en de daarbij behorende financiële administratie. De samenwerking moet een besparing van tien miljoen euro per jaar opleveren voor de drie ziekenhuizen door bundeling van professionaliteit en inkoopvolumes. Het afstemmen van drie organisaties kost tijd, maar Huffmeijer noemt de resultaten tot nu toe veelbelovend en heeft vertrouwen in het concept. Onlangs hebben de medewerkers van de afdelingen inkoop, logistiek en financiële administratie van de ziekenhuizen de centrale bedrijfs- en kantoorruimte, waar ook de magazijnen stapsgewijs een onderkomen zullen vinden, betrokken.

Ook zijn de administratiefuncties buiten het ziekenhuis gebracht; zij zijn ondergebracht in een gehuurde kantoorruimte. Dit omdat er ook ruimte nodig is om te vernieuwbouwen. Er kleeft volgens Huffmeijer namelijk één nadeel aan vernieuwbouwen op locatie, te weten overlast, terwijl de ‘winkelverkoop’ gewoon door moet gaan. Het ziekenhuis probeert de overlast te beperken door buffers in te passen tussen de bouwlocaties en patiëntenverblijven. Daarnaast worden oordopjes uitgedeeld aan patiënten. Uit ervaring weet Huffmeijer dat communicatie in dergelijke situaties van groot belang is. Patiënten en medewerkers moeten volledig en tijdig op de hoogte zijn van de verwachte overlast en de duur daarvan. Dat vergt veel van de afdeling communicatie, stelt hij.

Communicatie

Volgens de bestuursvoorzitter omvat de communicatie van een ziekenhuis twee aspecten: patiënteninformatie en communicatie naar de ‘buitenwacht’. Het ziekenhuis heeft bewust geen uitspraken gedaan over het proces rondom Lucia de Berk. “Wij gaan over veilige patiëntenzorg; Jusitie over de rechtspraak. Als de veiligheid in het geding is, dient dat  te leiden tot een intern onderzoek, zonder aanziens des persoons. Afhankelijk van de uitkomst kan er vervolgens aanleiding zijn om vermoedens en onderzoeksresultaten voor te leggen aan een bevoegde instanties. Zo is het gegaan en de rest is geschiedenis.  Het past ons niet om een oordeel te geven over het justitiële proces”, stelt Huffmeijer.

De communicatieafdeling van het HagaZiekenhuis heeft wel actief de media geïnformeerd tijdens de stroomstoring eind januari 2010. Vanwege een kleine brand in een schakelkast buiten het ziekenhuis  moest een deel van het ziekenhuis het enkele uren zonder stroom doen; de kritische functies draaiden op noodstroom. Zo’n vijftien mensen zijn uit voorzorg overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Dan treedt het crisisplan in werking, vertelt Huffmeijer. De taak van de bestuursvoorzitter is op dat moment leiding geven aan het proces, met het crisisplan als houvast. De grote vraag was  of er ontruimd moest worden. Op communicatiegebied speelt dan het informeren van patiënten en media. Daarnaast moet de triage van patiënten naar andere ziekenhuizen geregeld worden, contact opnemen met de juiste personen op de juiste tijd en overleg voeren met de hulpdiensten. “Uiteindelijk hebben we het kunnen beperken tot het overbrengen van vijftien patiënten. Puur uit veiligheid, omdat er tijdelijk geen back up voor de stroomcapaciteit  beschikbaar was, maar je wilt niet gokken op eventualiteiten.” Het voorval vond plaats in de avond. Huffmeijer heeft een korte nacht gehad, “maar hier doe je het voor. Je staat met de poten in de modder bij wijze van spreken.”

Planetree

In 2008 zijn twintig afdelingen in het ziekenhuis gestart met Planetree: persoonlijke zorg gebaseerd op wat patiënten belangrijk vinden ondersteund door een ‘healing environment’ en een gezonde –bijvoorbeeld financieel economisch- organisatie, zodat de bestaande zorg beter voelt. En die patiënt waren we misschien hier en daar uit het oog verloren, geeft Huffmeijer ridderlijk toe. Het concept is overgewaaid uit Amerika. Een aantal mensen in het HagaZiekenhuis raakte enthousiast, maar het ziekenhuis had net een roerige tijd achter de rug met de integratie van afdelingen en maatschappen en daardoor veel organisatorische veranderingen. “Moet je dan mensen weer ‘lastig vallen’ met een nieuw concept? Daarom zijn we klein gestart, maar we kregen spontaan vanuit de organisatie, vooral van de verpleging, te horen dat zij ook mee wilden doen. ” Een sterk punt van het Planetree-concept is de zichtbaarheid van de resultaten. Huffmeijer spreekt overigens liever niet van een concept: Planetree is ingebed in de hele organisatie, de patiëntenservice en de vernieuwbouw en heeft een vaste plek op de bestuursagenda. Het ziekenhuis is trots op de behaalde resultaten en deelt dat graag binnen en buiten de organisatie met de HagaTube, het eigen videokanaal of het eigen huis aan huisblad.

Consistentie van Ab Klink

In 2005 uitte Huffmeijer met een aantal collega-bestuurders zijn zorgen over de vertraging die de marktwerking destijds opliep. Toen werden de eerste stappen richting marktwerking gezet, nu geldt er voor ongeveer een derde van de zorgmarkt een zekere vorm van vraagsturing. Wat Huffmeijer betreft kan dit worden opgeschroefd naar zeventig procent. De hamvraag is of de politiek doorzet. Hij hoopt dat de nieuwe minister van VWS dit doet. Iedere euro die in de gezondheidszorg wordt geïnvesteerd, levert immers gemiddeld één euro en dertig cent op. “Kies voor kwaliteit, duidelijkheid en stabiliteit”, adviseert hij, “dat zou handig zijn”. Huffmeijer is voorstander van het maken van eigen keuzes, maar hiervoor moet  VWS wel ruimte bieden. “Een zwalkend overheidsbeleid is niet goed om eigen plannen te maken.” Demissionair minister Ab Klink mag blijven, vindt hij. Huffmeijer vindt dat Klink goede stappen heeft gezet, een goede gesprekspartner is en een open oor heeft. “Hij moet de weg van consistentie voortzetten. Daar wil ik andere politici ook graag op betrappen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top