Artikel

Micky Adriaansens

Micky Adriaansens is sinds 2009 voorzitter van de raad van bestuur van Triade, een Flevolandse zorgaanbieder voor kwetsbare mensen (VG, GGZ en Jeugdzorg). Daarvoor was zij directeur van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en directeur bij thuiszorgorganisatie Amant. Voor haar overstap naar de zorg werkte Adriaansens als interim manager bij Twynstra Gudde en lange tijd als advocaat. De zorg is ook in deze werkvelden altijd een rode draad geweest.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Kloosterman

6 juli 2010

Helaas; de wachtlijst PGB is een feit. In dit artikel evenals in sommige kranten afgelopen week wordt gesuggereerd dar Klink de besluitvorming om een wachtlijst in te stellen, zou aanhouden. Dat is inderdaad 1 dag gebeurd. Afgelopen donderdag heeft een aantal partijen d.m.v. een motie getracht de stop op het verstrekken van PGB's af te wenden, maar deze motie is niet aangenomen. Per Saldo is gestrat met een meldactie waar mensen die geen PGB krijgen toegewezen zich kunnen melden. Budgethoudersvereniging Naar-Keuze en Platform VG hebben dit initiatief overgenomen. zie http://www.pgb.nl/persaldo/meldactie-wachtlijst-pgb/wat-zijn-de-gevolgen-voor-u/?waxtrapp=kwjooRsHcwOhcPjBCIH

Top