Artikel

Skipr 99 Uitvergroot: Charlotte Insinger – 46

Benadruk de uitstekende kwaliteit van onze gezondheidszorg. Pak de kostenstijging voortvarend aan maar wees positief over en trots op alle goede kanten van onze gezondheidszorg: uitstekende kwaliteit tegen (nu nog) betaalbare kosten. Zo luidt het advies van Charlotte Insinger aan de nieuwe minister van VWS.

Financiële achtergrond

Insinger komt uit de financiële wereld en beheerde zodoende bij het Erasmus MC van mei 2005 tot april 2010 ondermeer de portefeuille financiën. Vooral vanuit een ideële doelstelling. Daar was Insinger na een carrière bij Shell en Robeco aan toe. “Het was een bizarre toestand in de financiële dienstverlening. Ik zou bijna zeggen dat ik gelijk heb gekregen toen ik bij mijn overstap stelde niet langer geld te willen verdienen om het geld. De financiële sector was doorgeslagen.”

Maatschappelijk tintje

Of Charlotte Insinger volgend jaar opnieuw op de Skipr 99, de lijst van de invloedrijkste zorgbeslissers staat, is twijfelachtig. Ze heeft nog geen nieuwe functie op het oog. Als er iets leuks voorbij komt, staat ze daarvoor open. Het maatschappelijk tintje is haar goed bevallen, maar het gaat haar vooral om waardetoevoeging: het gevoel een positieve bijdrage te kunnen leveren. En dat hoeft wat haar betreft niet per se in de zorg. Voorlopig richt zij zich op haar nevenfuncties, die inmiddels hoofdfuncties zijn geworden. Zo is ze bijvoorbeeld toezichthouder bij Diergaarde Blijdorp, SNS Reaal en Vesteda en bestuurslid van de Dopingauthoriteit.

Vertrek Erasmus MC

Charlotte Insinger heeft in april 2010 de raad van bestuur van het Erasmus MC verlaten.  Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest bij het ziekenhuis besloot zij van herbenoeming af te zien. “Ik heb met veel plezier en energie bij het Erasmus MC gewerkt. Ik heb mijn doelstellingen afgerond.” Die doelstellingen waren ondermeer het op orde brengen van de IT-processen, het rond krijgen van de financiering van de nieuwbouw, het inzichtelijk maken van de financiële huishouding en een cultuuromslag. Insinger heeft geprobeerd de organisatie meer naar buiten gericht te krijgen.

Belang van buitenwereld

Het Erasmus MC was bij haar aantreden in 2005 te veel naar binnen gericht. Zij heeft het belang van wat er buiten de eigen organisatie aan de hand is op het gebied van bijvoorbeeld zorg en samenleving aangetoond. “Het besef dat er meer is dan de eigen organisatie is meer verankerd. Het is van belang om als organisatie in te spelen en te reageren op de buitenwereld. Je moet er niet per definitie van uit gaan dat wat je doet goed is. De buitenwereld kan ook bijdragen aan het verbeteren van de eigen organisatie. “ Insinger is trots dat ze dat verhaal heeft weten te ‘verkopen’ binnen de organisatie. Hoewel ze niet met een geheel gerust hart weggaat, want het ziekenhuis staat nog steeds voor uitdagingen.

Rationalisatie

De zorgsector is namelijk veranderlijk, stelt ze. Als voorbeeld noemt ze de marktwerking. Met het kabinet zoals het er nu waarschijnlijk komt, lijkt marktwerking wel een vlucht te gaan nemen. Dat kan ook wel, meent Insinger, maar daar moet voorzichtig mee worden omgegaan. “Ik denk dat het in de zorg altijd al ook om geld heeft gedraaid. Dankzij marktwerking is er gelukkig wel meer sprake van rationalisatie in sector, maar er is nog een lange weg te gaan. Met name om de kwaliteit inzichtelijk te krijgen. Ik ben benieuwd of  de samenleving bereid is de markt echt zijn werk te laten doen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top