Artikel

Skipr Zorgparagraaf: Innovatie en wetenschap

Skipr vroeg enkele tientallen relaties mee te denken over de toekomst van de zorg. Een schot voor de boeg van de politieke partijen. En een speelse meetlat om straks naast de echte plannen te leggen.Door Christa Carbo. Uit Skipr magazine oktober 2010

Onderzoek en innovatie

1.    Onderzoek en innovatie zijn de motor van doelmatigheid in de zorg. In de komende regeerperiode zal een regeling worden ingevoerd voor meer structurele bekostiging van innovaties. De regering onderzoekt of een fonds voor voorlopige vergoeding van veelbelovende initiatieven mogelijk is. Daarnaast stelt zij jaarlijks 125 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en implementatie van zorgvernieuwingen die leiden tot kwaliteitsverbeteringen die hand in hand gaan met besparingen.

2.    De verdere ontwikkeling en toepassing van nieuwe vormen van gezondheidszorg met behulp van moderne communicatietechnieken, de zogenoemde e-health, biedt volop kansen de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Op veel plaatsen wordt succesvol met de nieuwe mogelijkheden geëxperimenteerd, maar feitelijk kan er al veel meer dan in de praktijk gebeurt. De zorg loopt bij andere sectoren achter als het gaat om de toepassing van ICT-technieken. De minister laat een inventarisatie maken van de voor e-health belemmerende wet- en regelgeving, inclusief financieringsproblemen, met het oog op het scheppen van een vriendelijker klimaat voor de invoering van nieuwe technische mogelijkheden.

3.    Herontwerpen van zorgprocessen in ziekenhuizen en verbetering van ketenzorg maken de zorg beter en efficiënter. Beide zullen in de komende kabinetsperiode gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

4.    Bij de vernieuwing van zorgprocessen is van belang te voorkomen dat de administratieve lastendruk verder toeneemt. Integendeel, de regering wil bevorderen dat zorgwerkers de komende vier jaar substantieel minder uren hoeven te besteden aan administratieve handelingen. De minister komt op korte termijn met een plan met concrete, meetbare doelstellingen.

5.    Het aantal mensen met dementie zal naar verwachting de komende decennia verdubbelen naar 500.000 in 2050. De regering zet in op een systeem van vroege diagnostiek en casemanagement voor de begeleiding van deze patiënten, waardoor opname in een instelling kan worden uitgesteld of voorkomen. De financiering hiervan wordt wettelijk verankerd. Er is nog veel onderzoek naar dementie nodig, het kabinet pleit voor een stevige onderzoeksagenda en zal deze waar mogelijk ondersteunen.

Bekijk de andere paragrafen

Arbeidsmarkt
Financiering
Langdurige zorg en AWBZ
Kwaliteit

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top