Artikel

Skipr Zorgparagraaf: Arbeidsmarkt

Skipr vroeg enkele tientallen relaties mee te denken over de toekomst van de zorg. Een schot voor de boeg van de politieke partijen. En een speelse meetlat om straks naast de echte plannen te leggen.Door Christa Carbo. Uit Skipr magazine oktober 2010

Arbeidsmarkt

6.    De zorg kampt met een almaar krapper wordende arbeidsmarkt, het tekort aan werknemers dreigt de komende vijftien jaar op te lopen tot 450.000. Initiatieven voor het verhogen van de productiviteit door protocollering, doelmatig werken, nieuwe technieken en specialisatie en concentratie krijgen de komende jaren hoge prioriteit.

7.    De opleidingscapaciteit voor zorgberoepen waarvoor een tekort dreigt zal worden uitgebreid, zij-instromen van mensen die willen overstappen naar de zorg wordt vereenvoudigd.

8.    Er komen flexpools voor al dan niet tijdelijke inzet van schaarse zorgprofessionals.

9.    Om te bevorderen dat voldoende jonge mensen kiezen voor het vak van verpleegkundige, is het van belang  de aantrekkelijkheid van dat vak te behouden en waar mogelijk te vergroten. Dit kan onder meer door de professionele autonomie van hoog opgeleiden te respecteren en administratieve lastendruk terug te dringen.

10.    Ziekenhuizen kunnen de in hun organisatie werkzame medisch specialisten medeverantwoordelijk maken voor het complete bedrijfsresultaat door met hen kwalitatieve en kwantitatieve prestatiecontracten te sluiten. In samenwerking met de betrokken partijen wordt onderzocht of - en in welke vorm - zulke contracten mogelijk en wenselijk zijn.

Bekijk de andere paragrafen

Innovatie en wetenschap
Financiering
Langdurige zorg en AWBZ
Kwaliteit

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top