Artikel

Skipr Zorgparagraaf: Langdurige zorg en AWBZ

Skipr vroeg enkele tientallen relaties mee te denken over de toekomst van de zorg. Een schot voor de boeg van de politieke partijen. En een speelse meetlat om straks naast de echte plannen te leggen.Door Christa Carbo. Uit Skipr magazine oktober 2010

Langdurige zorg en AWBZ

22.    De Zorgkantoren gaan in 2012 dicht, verzekeraars gaan de AWBZ rechtstreeks uitvoeren voor de eigen verzekerden.

23.    De functie ‘wonen’ verdwijnt helemaal uit AWBZ.

24.    De regering wil ook bij langdurige zorg de omslag naar meer eigen regie en verantwoordelijkheid van de cliënt blijven bevorderen en streeft daarbij naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hieruit vloeit voort dat het persoonsgebonden budget als bekostigingsmodel belangrijker wordt. Het primaat van de zorg in natura zal verdwijnen, elke cliënt krijgt nadrukkelijk de keuze tussen budget en naturazorg. Dit is een kostenbesparende maatregel: pgb-gebruikers kopen tien procent goedkoper in.

25.    Mantelzorg is maatschappelijk een groot goed. De regering wil de informele zorg op alle mogelijke manieren stimuleren en ondersteunen. In ieder geval zullen de belemmeringen voor het bouwen van een zorgwoning aan of bij het eigen huis worden weggenomen. Er komt een onderzoek naar vrijstelling van vergunningen voor zulke bouw.

26.    Thuisverpleging en –verzorging zijn teveel versnipperd, in één wijk kunnen tien of meer organisaties actief zijn die deze zorg leveren. Dat is onoverzichtelijk voor de cliënt en bovendien inefficiënt. De regering onderzoekt of het mogelijk is bijvoorbeeld via een licentiesysteem wijkgebonden thuiszorgteams in te voeren.

Bekijk de andere paragrafen

Innovatie en wetenschap
Arbeidsmarkt
Financiering
Kwaliteit

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top