Artikel

Skipr Zorgparagraaf: Kwaliteit

Skipr vroeg enkele tientallen relaties mee te denken over de toekomst van de zorg. Een schot voor de boeg van de politieke partijen. En een speelse meetlat om straks naast de echte plannen te leggen.Door Christa Carbo. Uit Skipr magazine oktober 2010

Kwaliteit

27.    Zorginstellingen leveren niet allemaal dezelfde kwaliteit. Voor consumenten en patiënten is het van groot belang dat te weten. Om hen te helpen bij het maken van verantwoorde keuzes moeten ziekenhuizen eerlijk zijn over hun prestaties. Openbaarmaking van de kwaliteitsgegevens op instellings- en behandelingsniveau wordt wettelijk verplicht.

28.    Het Kwaliteitsinstituut krijgt opdracht versneld maatschappelijk en professioneel geaccepteerde normen voor kwalitatief goede zorg te ontwikkelen, ook voor topspecialistische- en weinig voorkomende zorg.

29.    Niet alle ziekenhuizen voeren elke behandeling in voldoende aantallen en kwaliteit uit. Het beleid van concentratie van bepaalde specialismen bij een beperkt aantal ziekenhuizen, onder het stopzetten van deze activiteiten elders, zal worden voortgezet. Verdere juridisering van de discussie moet worden voorkomen. De regering zal een samenhangende visie op dit taakverdelingsbeleid ontwikkelen en deze, met de achterliggende  kwaliteitsnormen, aan de Tweede Kamer voorleggen.

30.    De verspreiding van beproefde en bewezen effectieve behandelingen en processen, zogenoemde best practices, verloopt nog te vrijblijvend en te langzaam. Het volgen van best practices zal worden opgenomen in de kwaliteitscriteria.

Bekijk de andere paragrafen

Innovatie en wetenschap
Arbeidsmarkt
Financiering
Langdurige zorg en AWBZ

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Rob Janssen

22 september 2010

Met veel interesse heb ik de samenvattingen van het rapport gelezen. Wat ik mis in het rapport is hoe men preventie ziet als onderdeel van de zorg. Daarnaast mis ik hoe men meer zou kunnen samenwerken met andere partijen. Als voorbeeld zou ik kunnen noemen het inzetten van sport/beweging als preventieve factor. Zijn daar meer beelden bij?

Top