Skipr magazine

In Skipr magazine 5, mei 2011

In Skipr magazine 5, mei 2011

Bestuurder 3.0 tweet hoogste lied, Marten de Bruine laat het soms knetteren, Wim Barzilay speelt met respect, een mevrouw met een missie, innoveren in de regio en Ivo van Woerden wil zorgen en een arts aan de schandpaal.

Bestel een proefnummer of neem een abonnement

Bestuurder 3.0 tweet hoogste lied

Social media zijn meer dan een hobby. Wie zwijgt, mist een belangrijk communicatiekanaal.

Cijfers over bestuurders en social media

 

Ivo van Woerden wil zorgen 

Hij ging ondercover in de ouderenzorg. En ontdekte dat daar vooral veel overlegd wordt. De oplossing: nog meer overleg.

 

Het Senseo-denken van Wouter van der Kam 

Het klassieke regionale ziekenhuis is uit de tijd. Het heeft plaatsgemaakt voor het polderziekenhuis, het watersportziekenhuis en het netwerkziekenhuis.

 

Marten de Bruine laat het knetteren 

Hij wil blinden en slechtzienden graag ondersteunen. Maar is  ook de baas. ‘Ik haak vaak de knopen door’.

 

Wim Barzilay speelt met respect 

Hij respecteert de regels op de tennisbaan, maar ook op de werkvloer. ‘Niet alleen de regels van het spel, maar ook hoe je met elkaar omgaat’

 

Van Leros naar ambulante zorg

De geestelijke gezondheidszorg in Griekenland staat er beter voor dan in de dramatische jaren tachtig van de vorige eeuw. Nederland leverde hieraan een bescheiden bijdrage.

 

Arts aan de schandpaal 

Een chirurg verliest zijn baan na diverse berispingen van het Tuchtcollege. De zaak komt in een stroomversnelling als Tros Radar zich er vol overgave op stort.

 

Goedkoper en gerichter werven 

VU medisch centrum bespaarde fors op personeelswerving, terwijl er zestig procent meer vacatures vervuld werden.  Tips om hetzelfde te doen.

Innoveren in de regio 

Het Maasziekenhuis  in Boxmeer werkt hard aan een nieuwe, slagvaardige organisatie. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

 

De missie van Heleen Dupuis 

Tegenstanders laken haar zendingsdrang. Voorstanders noemen haar een vrouw met een missie.

 

Top