Artikel

Jos Werner

Jos Werner

Sinds 1 juni 2011 voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hij wil deze organisatie toekomstbestendig maken. Voerde jaren de Senaatsfractie van het CDA aan en maakte naam als bestuursvoorzitter van het UMC St Radboud in Nijmegen. Hij schuwt het debat niet en heeft als CDA’er meegewerkt aan diverse partijprogramma’s. Bekleedt nog altijd diverse zorggerelateerde nevenfuncties zoals voorzitter van de stuurgroep Zorg voor Beter van ZonMw en voorzitter Health Valley in Nijmegen. Ook lid van de raad van commissarissen AT Osborne en farmabedrijf Merck Sharp & Dohme.

Jos Werner in de Skipr 99

Notering 2013: geen
Notering 2012: 53
Notering 2011: 64
Notering 2010: geen
Notering 2009: 22

1 Reacties

om een reactie achter te laten

antibioticasyndicaat

20 juli 2011

Zo'n olijke glimlach, die Werner...

Maar toch eigenlijk wel gek he:

Die Werner, nota bene vroeger ziekenhuisdirecteur, is commissaris zijn bij een farmaceut als Merck,
die miljoenen verdient aan die 550TON antibiotica die er elk jaar door de vee-industrie gaan...

... en is dan tevens voorzitter van een clubje dat dat idiote antibiotica"gebruik" zou moeten gaan reduceren...

"Herenakkoord" heet dat...Zelfregulatie, aan de markt overlaten. Rentmeesterschap.

2 jaar geleden werd al afgesproken dat het antibioticamisbruik gereduceerd zou moeten worden,

5 jaar geleden een verbod op antibiotica als groeibevorderaar...

.. en er zijn nú nog diervoederbedrijven die "gemedicineerd" veevoer produceren.

Bleker geeft nog steeds geen uitsluitsel over hoeveel antibiotica "versleept" worden.

Of hoeveel MRSA, ESBL en andere multiresistente bacteriën er (nVWA-rapport nu al een jaar onder Bleker's pet) op ons vlees zitten.

Groeien ze zo lekker snel van die antibiotica in het voer, "goede voederconversie".

En uiteraard vindt de overkoepelende FIDIN dat er geen enkele beperking mag zijn aan het gebruik van antibiotica in de vee-industrie.

Zelfs de allerlaatste, allernieuwste werkzame antibiotica worden aan koeien en varkens gegeven.

In 1977 waarschuwde de Gezondheidsraad er al voor om geen "humane" antibiotica aan beesten te geven.

Maar het verdient zo lekker: tot 70% van het inkomen van dieren"artsen"...

In het Maasstadziekenhuis is vandaag, 20 juli 2011, de 25e ge-infecteerde patiënt overleden aan een multiresistente Klebsiëlla of ESBL.

In de VS sterven al meer mensen aan MRSA dan aan HIV/Aids.

Hier gaat CDA-partijgenoot Bleker nog even lekker vertragen met een "brede maatschappelijke megastaldiscussie".

Die halve miljard antibiotica-omzet zijn voor deze drugsbaronnen natuurlijk niet te versmaden.
.. en de RABO-investeringen in die megastallen zijn er óók nog lang niet uit....

Ook een RIVM/IRAS onderzoek waaruit blijkt dat omwonenden van megastallen gezondheidsrisico's lopen, leidt niet tot effectuering van het moratorium van de 2e Kamer op megastallen.

Hier in Kaag & Braassem regent het vergunningen voor nieuwe stallen met duizenden varkens op enkele honderden meters van de dorpskernen Woubrugge en Rijnsaterwoude. En dan de groene en natte recreatie in het Groen Hart bevorderen...

Deze ""heren"" gaan over lijken.
Minstens dood door schuld, criminele samenspanning, dat antibioticasyndicaat.

Lees dat artikel van Joep Dohmen in de NRC maar. Of lijk naar een recente Zembla-of Argos-uitzending

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/37690/veel_slachtoffers_door_resistente_bacteri_n

http://www.youtube.com/watch?v=S0aXWQSKVqA

Top