Skipr magazine

In Skipr magazine 9, september 2011

In Skipr magazine 9, september 2011

Liefde tussen wonen en zorg moet groeien, Henk Don als rots in Haagse branding, stille studentenhuizen, de liefde volle zorg van Anne-Mei The en tips om succesvol te bezuinigen.

Bestel een proefnummer of  abonneer u op Skipr magazine

 

 

Liefde voor later

Zorgorganisaties en woningcorporaties snuffelen voorzichtig aan elkaar. De wil tot samenwerken is er, maar de relatie moet duidelijk nog groeien.

Gouden zwemmer over cijfers en letters     

Pieter van den Hoogenband vraagt aandacht voor de zelfredzaamheid van laaggeletterden.

 

Tijd voor nieuwe zorgverzekeraar

Wie bewust met zijn gezondheid omgaat, verdient volgens Rob Adolfsen een ander soort zorgverzekeraar.

 

Anne-Mei The gaat voor liefdevolle zorg

Ze pleit voor liefdevolle aandacht bij geestelijk verval. “Goede zorg wordt bepaald door de onderlinge relatie tussen mensen.”

 

Zorg aan huis in Zuid-Afrika

De aandacht voor HIV/AIDS-patiënten neemt toe  in Zuid-Afrika. Wat zorg aan huis betreft, loopt het land zelfs voor op andere landen in de regio.

 

Studentenhuis vol rust en regelmaat

Een stil studentenhuis met een brandschone keuken; de vijf autistische bewoners varen er wel bij.

 

Succesvol bezuinigen

Veel  ambitieuze kostenbesparende trajecten stranden nog voor er een euro verdiend is.  Acht lucratieve  lessen uit de werkpraktijk.

 

Henk Don: rots in Haagse branding

Hij is onberispelijk, accuraat, hoffelijk en bepaald niet flamboyant. “Maar zeker niet saai”, benadrukken al zijn vrienden.

 

 

 

Top