Artikel

Skipr 99: Kim Putters

Kim Putters (1973) is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van 2008 tot 2013 was hij al hoogleraar Management van zorginstellingen aan hetzelfde instituut. Hij promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en verricht onderzoek naar innovaties in zorginstellingen, naar maatschappelijk ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken.

Putters is in januari 2017 benoemd als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij is adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), voorzitter van het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Effectief werken in de jeugdzorg’, lid van het bestuur van het Oranjefonds, lid van de curatorium van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en van het Management Centrum VNO-NCW De Baak.

Hij is daarnaast lid en voorzitter van verscheidene curatoria van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten, waaronder de Den Uyl leerstoel aan de UvA en een leerstoel van het Instituut Gak aan de Universiteit Utrecht. Ook is hij lid van de raad van advies van de Nationale Jeugdraad en lid van de raad van toezicht van Museum Catharijneconvent.

Van 2003 tot 2013 was Putters lid van de Eerste Kamer en sinds 2011 ook de Eerste Ondervoorzitter. Hij was tevens vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Senaat. Van 2011 tot 2013 was hij eveneens voorzitter van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden in de Interparlementaire Unie (IPU). In de gemeente Hardinxveld-Giessendam was hij van 2002 tot 2012 gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de PvdA.

kimputters
Notering 2019

8

Notering 2018

18

Notering 2017

45

Notering 2016

45

Notering 2015

14 

Notering 2014

10 

Notering 2013

12 

Notering 2012

13  

Notering 2011

17 

Notering 2010

21 

Notering 2009

23 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top