Artikel

Succesvol lobbyen

Succesvol lobbyen

Bij Tweede Kamerleden aandacht vragen voor schrijnende zorgsituaties. De minister voorzien van nieuwe feiten en cijfers. Een goed woordje doen voor een collega bij een benoemingscommissie. De redenen voor lobby zijn talrijk. Zo maakt u er een succes van.

Door Corona de Wert. Uit Skipr magazine 

Iedereen lobbyt. Om persoonlijke belangen veilig te stellen, om belangrijke zaken voor uw bedrijf of organisatie voor elkaar te krijgen of om dreigend onheil af te wenden. Het behartigen van belangen staat bij lobby centraal. Via verschillende kanalen proberen lobbyisten, formele beslissers te overtuigen van een standpunt of zienswijze. Dat gebeurt op verschillende manieren. Via formele of informele kanalen, door de media in te schakelen of juist de luwte op te zoeken, rechtstreeks of via de omgeving van de beslisser.
Soms is een lobby georganiseerd rond een bepaald issue. Vaak is een het zaak van lange adem en gaat het om langdurige trajecten waarin gerenommeerde instituties structureel de uitkomst van het politieke proces proberen te beïnvloeden. Overigens zijn succesvolle lobbyisten niet uitsluitend afzender van lobbyactiviteiten. Ze worden zelf ook geregeld geconsulteerd door ambtenaren en politici vanwege hun expertise.

 

1. Beperk het aantal issues


Maak een longlist van politieke issues die uw organisatie of sector raken en selecteer er twee of drie die u wilt beïnvloeden. Hierdoor wint uw boodschap aan geloofwaardigheid. Criteria die helpen bij de selectie zijn: financieel gewin (wat levert het u op in harde euro’s?), reputatie (wat doet het voor uw imago?), beïnvloedbaarheid (in hoeverre is de meningsvorming nog in ontwikkeling?) en de kracht van uw tegenstanders (hoe schat u de kans in om het van hen te ‘winnen’?).  

 

2. Formuleer uw boodschap


Wat wilt u bereiken en waarom? Een scherp geformuleerde boodschap biedt houvast. Voor uzelf, voor uw achterban en bondgenoten én voor degenen op wie u zich richt. Formuleer een heldere boodschap voorzien van overtuigende argumenten en actuele feiten en cijfers. Houd u aan de feiten. Als u de boodschap teveel oppoetst, wekt dat argwaan en ergernis.  


 
3. Breng het speelveld in kaart


Breng de omgeving nauwgezet en in de volle breedte in kaart. Denk bijvoorbeeld aan bestuurders, ambtenaren, belangenorganisaties, actiegroepen en collega-instellingen. Inventariseer per actor de standpunten en argumenten. Zijn ze ‘voor’ of ‘tegen’? Wat zijn hun belangen? En: wat heeft u hen te bieden? 

 

4. Kies uw bondgenoten


Samen optrekken met bondgenoten maakt uw lobby succesvoller. Hoe breder en veelkleuriger het palet, hoe groter de impact van uw boodschap. Kies uw bondgenoten zorgvuldig op basis van uw stakeholdersanalyse en onderzoek hoe en op welke momenten u kunt samenwerken.

 

5. Bepaal uw strategie


In uw lobbystrategie bepaalt u hoe u gaat bereiken wat u wilt bereiken. Naast de issues, uw boodschap en uw mede- en tegenstanders is het van belang uw strategie uit te werken. Gaat u lobbyen met lawaai of via stille diplomatie? Lawaai maken via de media kan een effectief laatste redmiddel zijn om beslissingen te beïnvloeden. In andere gevallen kan het juist slim zijn u stil te houden om tegenstanders niet wakker te maken. 

 

6. Kies uw middelen

Persberichten, ingezonden artikelen, inspreken tijdens vergaderingen, een brief aan beslissers. Een combinatie van verschillende middelen werkt het beste. Een effectief instrument is het persoonlijke gesprek. In een face to face contact beklijft de boodschap het beste. Bovendien kunt u meteen de reactie van uw gesprekspartner peilen.

 

7. Volg de agenda van beslissers

Timing is cruciaal voor succes. Hoe later u instapt, hoe groter het risico dat standpunten vastliggen. In elk besluitvormingstraject zijn belangrijke communicatiemomenten aan te wijzen. Denk aan een vergadering van de Ministerraad, een Kamerdebat of de benoeming van een onderzoekscommissie. Stem uw timing af op de agenda van de beslisser en plan uw activiteiten ruim op tijd, in de aanloop naar beslissende momenten.

 

8. Word geen drammer

 

Steeds dezelfde boodschap vertellen met herhaling van argumenten verveelt snel. Sterker nog: het werkt in uw nadeel. Steek uw energie liever in het bedenken van creatieve alternatieven om uw boodschap te versterken met nieuwe feiten en cijfers of om deze juist vanuit een nieuw perspectief te belichten. 

 

9. Bedel niet

 

Houd niet steeds uw hand op maar bied liever iets aan. Lobbyen staat of valt met tweezijdigheid: beide partijen moeten er meerwaarde in zien. Bied bijvoorbeeld uw kennis aan. Beslissers kunnen hun voordeel doen met de deskundigheid van u en uw bondgenoten.

 
Met medewerking van Erik van Venetië, mede-auteur van Het Grote Lobbyboek en managing director bij Berenschot.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top