Artikel

Seks in instelling voor jeugdzorg

Seks in instelling voor jeugdzorg

Commujon in Almelo had te laat door dat minderjarige bewoners seksueel contact met elkaar hadden. In februari 2010 presenteerde de organisatie een plan van aanpak om herhaling te voorkomen.

Door Peter van Steen. Uit: Skipr magazine 5, 2010

In september 2009 kwam aan het licht dat vijftien kinderen tussen 7 en 11 jaar in twee leefgroepen van Commujon gedurende een half jaar grensoverschrijdend seksueel gedrag hadden vertoond. Volgens een woordvoerder van Commujon varieerde dit gedrag van zoenen tot penetratie. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor dwang, misbruik of enige betrokkenheid van volwassenen.
Volgens de woordvoerder waren er twee actieve hoofdrolspelers. De gingen planmatig te werk en stonden voor elkaar op de uitkijk.  Ze  werden naar een gesloten jeugdzorginstelling overgeplaatst en onder individueel toezicht gesteld.  Nadat Commujon de situatie aan de Inspectie jeugdzorg had gemeld, vond een inspectieonderzoek plaats. Daarnaast  liet Commujon zelf een extern onderzoek uitvoeren. Dit heeft geresulteerd in het plan van aanpak dat in februari aan de Inspectie jeugdzorg is gepresenteerd.

 

Bejegening en seksualiteit

De maatregelen in het plan van aanpak zijn gericht op een structurele verbetering van het leefklimaat binnen Commujon. Ze hebben allereerst met bejegening te maken, dus met de omgang tussen medewerkers onderling, tussen jongeren en medewerkers en tussen jongeren onderling. Er zijn vijf omgangsnormen opgesteld, die zijn gericht op respect hebben, afspraken nakomen, betrouwbaar zijn, gastvrij zijn en helder en net taalgebruik. Een tweede serie maatregelen heeft met seksualiteit te maken.  Die maatregelen zijn gericht op onder meer diagnostiek in behandeltrajecten, tijdige onderkenning van problemen, verscherping van toezicht, incidentenanalyses en de implementatie van protocollen.
In het plan van aanpak is vervolgens nog eens goed gekeken naar de maatregel  vasthouden en vastpakken.  Commujon realiseert zich dat de medewerkers onvoldoende deskundigheid hebben in de omgang met fysiek zeer agressieve jongeren. Dit wordt aangepakt met voorlichting en periodieke trainingen en met specifieke aandacht voor dit onderwerp bij nieuwe medewerkers.

 

Personele tekorten

De Inspectie jeugdzorg concludeerde na haar onderzoek dat de problemen te verklaren waren door  onderliggende problemen en keuzes van Commujon. Wat dat betreft wees de inspectie op het tekort aan en verloop van personeel,  het hoge  ziekteverzuim en de moeizame communicatie tussen functielagen. Een andere oorzaak was de positionering van gedragswetenschappers. Die waren niet meer  aan de groep, maar aan de jongeren gekoppeld.
Commujon heeft inmiddels de bezettingsproblemen aangepakt, net als de  inwerkprogramma’s en opleidingsmogelijkheden. Inmiddels zijn de gedragswetenschappers weer aan de leefgroepen gekoppeld. Eind 2010 toetst de Inspectie jeugdzorg de leefomstandigheden binnen Commujon opnieuw.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top