Skipr magazine

In Skipr magazine 10, oktober 2012

In Skipr magazine 10, oktober 2012

Schatgraven in databestanden, Thea Heeren luidt noodklok over GGZ, de balans van Yvonne van Rooy, Het Dorp viert feest, leren van spoedzorg in Australie en Nieuw Zeeland, de eigen kracht van gemeenten, Marijke Helwegen houdt van strak en zeven tips voor een stevige strategie.

Bestel een proefnummer of  abonneer u op Skipr magazine

Schatgraven in databestanden 

Big data is meer dan een modewoord. Ziekenhuizen zitten op een schat aan gegevens, zeker als ze die gaan uitwisselen.

Marijke Helwegen houdt van strak 

Ze gooit al haar charmes in de strijd in het ziekenhuis. En wil graag strak op de foto. In de behandel- en de wachtkamer.

Thea Heeren luidt noodklok over GGZ

Ze wil snel helderheid over het desinvesteringsfonds voor gebouwen in de GGZ: “Anders gaan we allemaal failliet”

Keuzes maken als iedere seconde telt 

De Nederlandse spoedeisende zorg is een relatief nieuw specialisme. We kunnen leren van Australië en Nieuw-Zeeland, waar spoedeisende zorg al veel langer een volwaardig specialisme is.

Jubilerend dorp op de schop

Het Dorp bestaat vijftig jaar. Van sombere verhalen over dat het allemaal minder is geworden, is geen sprake. De wijk voor ‘de gelijkwaardige gehandicapte medemens’ is klaar voor de volgende stap.


Yvonne van Rooy: bestuurder in balans

Efficiënt. Ambitieus. Loyaal. En erg ongeduldig. Van Rooy is ‘getrouwd met haar werk’, maar maakt ook tijd voor gezelligheid.

Gemeenten drijven op eigen kracht 

De eigen kracht van burgers krijgt voorrang boven die van zorgverleners. Vooral de gemeenten krijgen hierin een belangrijke taak.

Bouw een strategie die staat

Hoe een strategie tot stand komt, is minstens zo belangrijk als wat erin staat. Zeven tips voor een strategie die werkt.

 

 

 

Top