Artikel

De maatschap als geldschieter

Private investeerders willen rendement, de verzekeraars eisen kostenbeperking. Dat brengt ziekenhuizen in een lastige positie. De oplossing: laat maatschappen investeren.

Uit Skipr magazine 2/3, maart 2013

Private partijen zien zorg als een aantrekkelijke bedrijfstak, vooral omdat er nog veel efficiencywinst valt te behalen binnen ziekenhuizen. Dit dwingt bestuurders om anders naar hun business te kijken en zich aantrekkelijk te maken voor private investeerders. Dit om een zo hoog mogelijke prijs te realiseren voor de aandelen. Ziekenhuizen kunnen hiervoor kijken naar ondernemingen in de profitsector die een beursgang overwegen. In het verleden heb we de beursgang meegemaakt van Vendex. In de aanloop naar de beursgang werd de balans opgeschoond en werd het EBITA (earnings before income taxes and amortisation) sterk verbeterd. Het werkkapitaal werd geoptimaliseerd.

Aantrekkelijke industrietak

De praktijk moet uitwijzen of zorg een aantrekkelijke industrietak wordt voor private partijen. Uit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen momenteel een resultaat halen van tussen de nul en vijf procent winst. Een risicodragende private investeerder zal tenminste acht procent rendement op zijn investering verlangen. Hiermee wordt het duur vermogen, vergeleken met een lening via de bank. De zorginstelling komt knel te zitten omdat het rendement omhoog moet om de private investeerders tevreden te houden. Anderzijds tracht de zorgverzekeraar via jaarlijks terugkerende prijsonderhandelingen het ziekenhuis te dwingen tot meer efficiency of tenminste lagere zorgkosten. Met de invoering van het nieuwe DOT-bekostigingssysteem is het speelveld onduidelijk en onbekend geworden. De financiële risico’s voor ziekenhuizen worden groter. Invoering
van maximering van de uitgaven, omzetplafonds die zorgverzekeraars opleggen en de introductie van een schaduwbudget als vangnet geven aan dat er maximale financiële onzekerheid ontstaat in de zorg. Dat maakt dat private investeerders een hoger rendement zullen verlangen. Bij de geringe resultaten die tot nu toe worden gerealiseerd, is het maar de vraag of die rendementseisen realistisch zijn in de huidige zorgmarkt.

Hetzelfde doel

Om efficiency binnen een ziekenhuis te realiseren, is committent van de medisch specialisten onontbeerlijk.Zij hebben invloed op het kostenniveau van een ziekenhuis, omdat zij uiteindelijk de wijze van behandelen bepalen en daarmee een groot deel van de kosten. Idealiter zou de medisch specialist zich inkopen in het ziekenhuis zelf. Het lijkt dus logisch dat ook maatschappen van medisch specialisten als mogelijke private investeerders gezien kunnen worden. Een maatschap die investeert in het eigen ziekenhuis heeft ineens hetzelfde doel als het ziekenhuis. Doet het ziekenhuis het goed, dan heeft de medisch specialist daar ook voordeel aan. Ook zal het ziekenhuis beter naar haar portfolio kijken. De sturing richting concentratie en spreiding zal, op basis van economische gronden sneller worden doorgevoerd.

 

 ivo vd klei

 Door Martin van Eeken, partner gezondheidszorg Conquaestor, en Ivo van der Klei, financieel directeur Flevoziekenhuis.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top