Skipr magazine

In Skipr magazine 6, juni 2013

In Skipr magazine 6, juni 2013

Nederlandse zorgexport bloeit, de strategische keuzes van Marjolein Verstappen, Vught biedt laatste kans, Else Bos doortastend en oprecht, Anne-Rose Abendanon mist kleur en acht tips om oudere medewerkers in de lucht te houden.

Bestel een proefnummer of  abonneer u op Skipr magazine

Nederlandse zorgexport bloeit

Niet alleen bloemen, bergers en baggeraars gaan de grens over. Het buitenlandse succes van onze ouderenzorg, games en implantaten.

Marjolein Verstappen: 'Het regent geen goud meer'

De directeur zorginkoop van Achmea pleit voor eigen verantwoordelijkheid. “Ga je van de dokter horen wat je wel en niet kunt?”

‘Niet veroordelen maar zorgen’

Het PPC Vught biedt zorg aan gevangenen met psychiatrische problemen. ‘Na ons is er geen andere opvang meer.’

Else Bos: doortastend en oprecht

De CEO van PGGM is serieus en weloverwogen. Perfecte eigenschappen voor een beheerder van miljarden.

Interculturalisatie is noodzaak

Een organisatie die geen diensten ontwikkelt voor migranten heeft straks het nakijken. Anne-Rose Abendanon legt uit waarom

Verzilver uw senioren

De pensioenleeftijd gaat omhoog, terwijl veel zorgmedewerkers nu al uitvallen voor hun 65e. Houd uw oudere medewerkers langer productief.

Top