Skipr magazine

In Skipr magazine 09-10, oktober 2015

Zorg in krimpregio's, Anja Schouten buffelt voor wijkgerichte zorg, Marian Kaljouw is voor de duvel niet bang, Isala brengt ouderen veilig thuis, Griekse zorg is langdurig ziek, Robbert Huijsman over vier jaar Kwaliteit van Zorg en acht vuistregels om aanbestedingen binnen te halen.

cover9Bestel een proefnummer of  abonneer u op Skipr magazine 

Zorg in krimpregio's

Om ook in krimpgebieden de zorgoverheid te houden, volstaat de marktwerking niet. Er zijn andere maatregelen nodig. Daar is ook het ministerie van doordrongen.

Anja Schouten sleurt aan wijkgerichte zorg

Ze is blij dat de financiering in de ouderenzorg steeds beter volgt wat de cliënt wil. “Wij moeten het voelen als iemand niet voor ons kiest.”

Marian Kaljouw: voor niemand bang

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft sinds kort een vrouw aan het roer die met liefde haar mouwen opstroopt voor deze klus. “Zij ziet deze baan als een persoonlijke uitdaging.”

Zorgbrug voor kwetsbare ouderen

Steeds meer ziekenhuizen slaan een brug voor kwetsbare ouderen tussen het ziekenhuis en de thuiszorg. Die maakt de zorg veiliger en verlaagt het aantal sterfgevallen. 

Griekse zorg is langdurig ziek

Griekenland doet er alles aan om de ‘slachtoffers van de crisis’ zorg te bieden. De problemen zijn er al veel ouder.

De lessen van vier jaar Kwaliteit van Zorg

Zilveren Kruis heeft vier jaar met het zorgveld gewerkt aan het ontwikkelen, testen en invoeren van uitkomstindicatoren. Robbert Huijsman over de geleerde lessen.

Acht vuistregels om aanbestedingen binnen te halen

Veel kleine organisaties zijn bang voor aanbestedingsprocedures, maar dat hoeft helemaal niet. Wie goed leest en nauwkeurig werkt, maakt een goede kans.  

 

 

 

 

Top