Skipr magazine

In Skipr magazine 11, november 2015

GGZ zoekt weg uit sterfhuis, Peter Dijkshoorn laat iedereen meedoen, Hersenz begint als revalidatie stopt, Dianda Veldman is aangenaam aanwezig, meer waarde met winst, transparantie vraagt lef en tips om hackers buiten de deur te houden.

cover11Bestel een proefnummer of  abonneer u op Skipr magazine 

GGZ zoekt weg uit sterfhuis

De ggz is naar binnen gericht en onderling verdeeld. Alleen samenwerking kan de sector redden.

Peter Dijkshoorn: Iedereen moet kunnen meedoen

Accare-bestuurder Peter Dijkshoorn wil de nadruk leggen op wat er goed gaat in de jeugdzorg. “Anders lijkt het een groot drama en dat is het niet."

Hersens begint als revalidatie stopt

Hersenz behandelt mensen met niet-aangeboren hersenletsel als de revalidatie stopt. De behandeling werpt vruchten af, maar het wachten is op financiering.

Dianda Veldman: aangenaam aanwezig

Energiek, doortastend en soms net iets te hard doordravend.  De opvolgster van Wilna Wind weet van aanpakken.

Meer waarde met winst

Het debat over winstuitkering in zorginstellingen wordt te vaak gevoerd vanuit verouderde ideologische stellingnamers. Tias-hoogleraren Louis Houwen, Bart Berden en Stan Stevens geven nieuwe argumenten.

Transparantie vraagt lef

Wat kunnen zorgaanbieder, verzekeraar en patiënt van elkaar leren? De partijen in gesprek over transparantie.

Tips om hackers buiten te houden

Per 1 januari 2016 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens aangepast. Incidenten worden kostbaar. Doeltreffende beveiliging kost een fractie.

Top