Artikel

Paul de Beer

Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), mede-directeur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht.

Hij studeerde algemene econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waar hij in 1982 zijn doctoraal examen behaalde. In 2001 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift Over werken in de postindustriële samenleving. Hij begon zijn loopbaan in 1982 bij de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. In 1993 maakte hij de overstap naar het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waar hij als senior onderzoeker onderzoek verrichtte op het gebied van de arbeidsmarkt. Van 2001 tot 2003 werkte hij bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waar hij meewerkte aan de rapporten Van oude en nieuwe kennis, Nederland handelsland en Waarden, normen en de last van het gedrag. Sinds 1 juli 2003 is Paul de Beer bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het AIAS en aan De Burcht. Sinds 1 januari 2011 is hij daar wetenschappelijk directeur en sinds april 2012 is hij mededirecteur van AIAS.

Hij heeft veel onderzoek gedaan en gepubliceerd op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, inkomensverdeling, verzorgingsstaat en solidariteit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top