Skipr magazine

In Skipr magazine 02/03, maart 2017

Regels remmen burgerzorg, Peter Langenbach doet precies zoals hij is, marktwerking blijft taboe in Franse zorg, De Oude Mars lijkt een vakantieoord, Marcel Daniëls is integer en inhoudelijk, veranderen wat goed lijkt en tips voor functioneringsgesprekken in teamverband.

Bestel een proefnummer of neem een abonnement  

Regels remmen burgerzorg    

Cover 02

Het aantal burgerinitiatieven in zorg en welzijn groeit stormachtig. Politici roepen om meer, maar de werkelijkheid blijkt weerbarstig. Bestuurders van Austerlitz en Hoogeloon over de belemmeringen.

Peter Langenbach doet precies zoals hij is

De bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis zet in op samenwerking “Een bestuurder moet laagdrempelig zijn.”

Marktwerking taboe in Franse zorg

Het Franse zorgsysteem heeft een grote schuld. Maar tornen aan de staatsfi nanciering is heiligschennis. Daar lijken de presidentsverkiezingen geen verandering in te gaan brengen.

'Het is hier net een vakantieoord'

In de Oude Mars wonen mensen met niet-aangeboren hersenletsel en andere psychische aandoeningen. De werkwijze trekt mensen uit het hele land.

Marcel Daniëls: integer en inhoudelijk

De Federatie Medisch Specialisten koos een zorginhoudelijke opvolger voor Frank de Grave. Cardioloog Marcel Daniëls blijft 'met de poten in de klei'. 

Zelfsturing bij functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken in teamverband zijn heel effectief. Negen tips voor de voorbereiding en uitvoering

Top