Skipr magazine

In Skipr magazine 06, juni 2017

Dokter moet strateeg worden, we praten ons ziek, logeren bij de buren, hoofdlijnenakkoord mist vraagzijde, gezond en veilig werken en zeven tips om te leren van conflicten.

Bestel een proefnummer of neem een abonnement  

Dokter moet strateeg worden

cover06

De ingrijpende wijzigingen in hun werkveld lijken zich in het krachtenspel van bestuurders, managers en instellingen af te spelen. Dokters kunnen zich niet meer afzijdig houden.

 

Piet-Hein Buiting: ‘We praten ons vaak ziek’ 

Het klassieke ziektemodel gaat op de schop, aldus Piet-Hein Buiting. Straks draait alles om netwerkzorg. Om thuis, de hotspot van gezondheid.

 

Logeren bij de buren  

Bij Logeerhuis De Buren in Rotterdam bieden vrijwilligers een veilige plek voor mensen die uit het ziekenhuis nog even niet naar huis kunnen. 

 

Gezond en veilig werken met integrale aanpak  

Het zorgverbruik van medewerkers in de zorg is hoger dan in andere sectoren. Stichting IZZ ontwikkelde een interventieprogramma. Vier deelnemende bestuurders blikken terug en vooruit.

 

Hoofdlijnenakkoord mist vraagzijde 

Het hoofdlijnenakkoord voor de curatieve zorg is verlengd. Maar de vraag naar zorg noch de zorgvrager komen daarbij expliciet aan bod. Hoe wordt de vraag in kaart gebracht?

 

Leren van conflicten

Niemand staat ’s morgens op met de bedoeling om u te irriteren. En conflicten horen bij samenwerken. Tips om ze te gebruiken. 

 

 

 

Top