Artikel

Nieuwe beweging om plezier op de werkvloer terug te brengen

Nieuwe beweging om plezier op de werkvloer terug te brengen

Een portal waarmee zorgmedewerkers hun toekomstige loopbaan in beeld kunnen brengen, een platform waar bestuurders best practices kunnen delen, een HR-award, en een sturingsfilosofie gebaseerd op de stijl van de Braziliaanse ondernemer Semler. Het zijn allemaal onderdelen van het nieuwe initiatief Plezier in het werk.

Doel ervan: een beweging op gang brengen die de knellende kaders in de zorg van binnenuit oprekt, het werkplezier van de medewerkers vergroot en zo een positieve bijdrage levert aan het imago en de arbeidsmarktpositie van de zorg.

Imago

Het initiatief is vanFWG Progressional People, advies- en onderzoeksbureau in de zorg. Aanleiding is een bijeenkomst van HR-managers die meewerkten aan de HR trendmonitor En wat heeft de cliënt eraan? Over de toekomst van HR in de zorg. "De managers ervaren nu al een krapte op de arbeidsmarkt, en die krapte wordt alleen maar groter", vertelt Astrid Westerbeek, manager Research en Development. "Natuurlijk zijn er voor die krapte allerlei verklaringen, maar opvallend is dat de managers zich vooral zorgen maken over het imago van werken in de zorg. En dan met name in de ouderenzorg. Ze vroegen ons of wij daarover wilden meedenken."

Ruimte voor vakmanschap

Het minder goede imago van werken in de zorg heeft volgens FWG een aantal oorzaken. Bijvoorbeeld de grote aandacht in de media voor incidenten. "Die focus op wat er niet goed gaat, lijkt in onze volksaard te zitten",  zegt FWG-directeur Jan Helmond. "Wij werken ook veel in het Caribisch gebied en daar is de grondhouding heel positief. Mensen waarderen wat ze hebben bereikt en bouwen dáárop verder."

Een andere oorzaak ligt in de zorg zelf. "Het is zo dichtgeregeld. Wet- en regelgeving, Inspectie-eisen, declaratiesystemen, verantwoordingsdruk. Het verkleint de autonomie en daarmee de ruimte voor vakmanschap en het plezier van medewerkers", aldus Westerbeek. En de krapte op de arbeidsmarkt helpt bij dit alles niet. Helmond: "Als je als HR-manager zorgen hebt over kwantiteit, dwingt dat je te focussen op de korte termijn in plaats van de lange termijn. Terwijl het veranderen van een houding en manier van werken juist een kwestie van lange adem is."

Druk op overheden

De problemen op de arbeidsmarkt kunnen met de nieuwe beweging niet opgelost worden. "Maar we kunnen organisaties wel helpen om binnen de mogelijkheden die er nu zijn meer ruimte te geven aan medewerkers. Dat is de autonomie die bijdraagt aan meer werkplezier, en op termijn aan een beter imago", zegt Helmond.

De beweging is nog volop in ontwikkeling. De Semco-style sturingsfilosofie - waarin medewerkers meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen – staat. Ook is de inschrijving voor de Nationale HR Zorgaward geopend en het portal waar medewerkers kunnen verkennen wat hun toekomstige mogelijkheden zijn, is klaar. Helmond: "Andere onderdelen zijn nog in ontwikkeling. Steeds in overleg met mensen uit het veld. Want om hen draait de beweging."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top