Artikel

Johan Remkes

Lid Tweede Kamerfractie VVD sinds 2007. Was dat eerder, van 1993 tot 1998. In de tussenliggende periode was hij staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het Tweede Kabinet-Kok. In juli 2002 werd hij benoemd tot vice-minister-president, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het Eerste Kabinet-Balkenende. Een klein jaar later werd hij opnieuw benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het Tweede Kabinet-Balkenende. Remkes is sinds juni 2007 lid raad van toezicht Martini Ziekenhuis te Groningen en vanaf begin 2008 voorzitter raad van commissarissen Acantus Groep.

Johan Remkes in de Skipr 99

Notering 2010: geen
Notering 2009: 93

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top