Skipr Daily daily 3 december 2020
Artikelen uit de daily

‘Wmo is nu té toegankelijk en daardoor niet toekomstbestendig’

De huidige regeling voor maatschappelijke ondersteuning is niet bestand tegen het groeiende aantal ouderen dat hulp nodig heeft. Er moet dus weer een inkomenstoets komen en er moet geld worden overgeheveld vanuit de basiszorg en de langdurige zorg. Het zijn een aantal punten uit een advies van het Expertiseteam 'Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere inwoners met een zorgvraag' aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Lees verder
Calamiteitenonderzoek: een uitdaging RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading Blokhuis: vertraging in borstkankeronderzoek 'onontkoombaar' Genoeg griepvaccins om 60- ers in te enten UMCG doet mee aan groot internationaal onderzoek naar Covid-19 Rick Brink stopt als ‘minister van Gehandicaptenzaken’ Uitwisseling zorgdata Duitsland en Nederland Gezamenlijke besluitvorming: de stand van zaken Initiatiefgroep vraagt om structurele financiering voor preventie Topwaarderingen 2020 op ZorgkaartNederland bekend Gedeelde, herstelgerichte visie moet zorg voor EPA-doelgroep verbeteren Van Ark: innovaties in de zorg niet copy-pasten 'Bel niet je huisarts voor vrijstelling mondkapje' 'Mensen met beperking onvoldoende betrokken bij wetgeving' Bedreigde Zeeuwse jeugdzorgorganisatie vraagt minister om hulp NVVP: Duizenden mensen missen diagnose door corona GGD mikt op grote vaccinatiecampagne in de zomer Helft bevolking durft niet te helpen door gebrek aan EHBO-kennis Intensive cares gaan op grote schaal informatie uitwisselen

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Lineke Verkooijen

  Het zal zeker helpen als bestuurders de juiste voorwaarden scheppen voor het primaire proces. De vraag is echter, wat zijn de juiste voorwaarden? Zonder cliënt zou het primaire proces er niet zijn. Dus daar zou ik willen beginnen. Voor een cliënt die zorg/ondersteuning nodig heeft kunnen drie typen processen aan de orde zijn: (1) Lineair (gericht op herstel van de oorzaak), (2) spiraalvormig/circulair (tenminste gericht op herstel van de gevolgen) en (3) lemniscaatvormig (gericht op een goed leven in eigen ogen). Deze vormen kennen elk een eigen logica met andere voorwaarden en professioneel handelingsrepertoire. In dit artikel lees ik, wat ik meestal in de zorg tegenkom, dat alles op een hoop wordt gegooid en welke dat is, lijkt afhankelijk te zijn van de heersende hype. De vraag is namelijk of herstelgericht werken bij iedereen en altijd de juiste insteek is, zoals hier gesuggereerd wordt. En dat is net de valkuil. Op deze manier blijven we vooral doorgaan problemen op te lossen met de wijze van denken die eraan ten grondslag ligt. Jammer, want het bij elkaar brengen van bestuurders om echt iets te gaan doen, spreekt mij zeker aan!

 2. F.T.M. Smits

  EPA-patienten hebben zeker behoefte aan meer ondersteuning in en met het sociale domein, maar een veel groter probleem is de gebrekkige samenwerking tussen GGZ en de somatische zorg (en met name de huisarts). Als we hier niets aan doen, zal het welzijn én de levensverwachting (nu 15-20 jaar korter!) van deze medeburgers niet verbeteren.
  Bestuurders én adviseurs zijn tot nu toe helaas onmachtig geweest om hier ook maar iets aan te veranderen. Ik zou hopen dat de MEDEWERKERS in de GGZ zich regionaal gaan organiseren en afspraken gaan maken met de regionale HUISARTSEN/POH-ggz. Zorg voor EPA-patiënten is immers altijd ketenzorg. Huisarts/POH-ggz en -somatisch, psychiatrie (psychiater, spv), maatschappelijke zorg en (soms) de somatische specialist zouden vaker de telefoon moeten pakken en gebruik moeten maken van een
  ‘warme overdracht’.
  In een artikel in Medisch Contact (https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-vergeten-risicogroep-voor-hart-en-vaatziekten.htm) doen wij hiervoor voorstellen. Veel hoeft dit niet te koten; alleen een portie gezamenlijke wil!
  De zorg voor deze risicogroep kan en moet beter!
  Namens de werkgroep GGZ van de LHV Huisartsen Kring Amsterdam,
  Frans Smits, huisarts.