Het Grote Zorgdebat: Een fijne wijk

De weerbaarheid van die maatschappij is door corona in alle opzichten op de proef gesteld. Op allerlei terreinen blijkt de coronapandemie een stresstest voor onze samenleving: kwetsbaarheden worden feilloos blootgelegd. Een van die kwetsbaarheden is de geringe aandacht voor de mentale veerkracht– van jong tot oud. We zijn ons hier scherp van bewust geworden. En dat noopt tot actie.