Het Grote Zorgdebat: Het recht om te kiezen voor digitale zorg

Erik Gerritsen, de hoogste ambtelijke baas bij VWS, is een regelmatig pleitbezorger voor een ‘patiëntenguerilla voor digitale zorg’. Hij zegt: als patiënten er maar vaak genoeg naar vragen, voelt de zorgaanbieder zich vanzelf genoodzaakt contacten met patiënten ook online aan te bieden. Of hen zelf metingen te laten doen.